Gamtos dienoraštis

2019.02.24

Vilniaus rajone pirmieji pavasrio paukščiai. Dirvinis vieversys (1), Pilkoji gervė (1), Pilkosios žąsys (apie 20) . Ubauja Naminė pelėda (1).

2019.02.16

Neryje Vilniuje sutikau Baltakaktę žąsy (1) jauniklę.

2019.01.23

Vilniuje pavasrinės nuotaikos. Girdisi pavasarinės giesmės: Didžiūjų zylių,Mėlynūjų zylių, Žaliukių, Karklažvirblių, Naminių žvirblių, Kovų, Kuosų, Pilkūjų varnų.

2019.01.08

Vilniuje tilindžiuoja pirmosios Didžiosios zylės

2018.12.16

Ties Lozoriškių km. stebėjau apie 1000 Smilginių strazdų būrį . (tokio dydžio būrio, žiemos metu, nebuvau matęs per visą savo gyvenimą.)

2018.11.11

Margionyse stebėjau Prėšriają medšarkę.

2018.10.22

Su orų permainomis "prapuolė" ir Varnėnai Vilniuje.

2018.10.19

Vilniuje vis dar čiulba Varnėnai (60).

2018.10.14

Lietuvoje pasirodė Žąsys iš šiaurės Europos. Margionyse Varėnos raj. stebėjau apie (250)

2018.10.07

Vilniaus rajone pasirodė Svirbeliai (30). Tai gana ankstyvas laikas jiems.

2018.09.30

Šventininkuose stebėjau skrendančias Gerves (120) Tai viešnios iš šiaurinių kraštų. Mšsiškės Gervės jau paliko mūsų kraštus prieš pora savaičių.

2018.09.23

Margionyse stebėjau Alksninukų (250 -300) būrį. Maitinosi Beržų sėklomis.

Orams staiga atšalus, prasidėjo intensyvi paukščių migracija.

2018.09.21

Vilniuje Kuosos ir Kovai intensyviai maitinasi Ąžuolų gilėmis.

2018.09.19

Vilniuje vis dar gausu Varnėnų (1000-2000) jauniklių ir senų paukščių. Įdomu stebėti kaip jauni varnėnai keičia savo " rūbą" dabart jie pusiau rusvi pusiau juosvi su baltais taškeliais. Palaipsniui iki pavasario jie pasipuoš tuoktuvių apdaru ir taps juodi su metalo žvilgesiu.

2018.09.09

Vilniuje nebeliko langinių kregždžių. (išskrido link žiemaviečių).

Arvydų tvenkinyje stebėjau: Baltieji garniai (9) Didžiosio antys (apie 100) Gulbės nebylės (4) Rudagalvės antys (8)

2018.09.07

Šventininkuose jauni Krankliai (30) vis dar laikosi toje pačioje nakvynės vietoje (nuo 07 mėn.)

Ant kelio sutikau betupintį Lėlį (1).

2018.09.03

Vilniuje vis dar pilna Varnėnų. Vakare renkasi į gausesnius pulkus (1000 - 2000) o dieną išsiskirsto mažesniais (50- 300)

2018.08.29

Šventininkų Gervės vis dar laikosi šeimomis ir nakvoja savo lizdų teritorijoje. Dvi šeimos šiemet užaugino po 1 jauniklį.

2018.08.17

Iš Lietuvos išskrido Baltieji Gandrai. Šventininkuose mačiau 60 jų būrį.

2018.08.12

Vilniuje ir kitur nebeliko Čiurlių. Išskrido link savo žiemaviečių. (Pietų Afrika)

2018.08.06

Vilniuje ties "Kuro aparatūra" aukštos įtampos laidais ir pastote, galima išvysti įspūdingus varnėnų pulkus (1000-2000).

2018.08.02

Zujūnų tvenikinyje dar likę 3 (iš 19) upinių Žuvėdrų poros baigia maitinti jauniklius. Gulbės Nebylės agresyvios iš tolo pamatę žmogų per visą tvenkinį greitu tempu artinasi prie jo. Gulbiukų nesimato , gal pasislėpę nendrynuose. Čia pamačiau Nendrinę Vištelę. Dar plaukioja 3 Rudagalvių kirų jaunikliai, senų paukščių nematyti.

2018.07.27

Vilniuje Zujūnuose blindynuose mačiau Nendinių lingių šeimyną (5)

2018.07.24

Skraido Gervių jaunikliai. Nebesimato ir nebesigirdi Gegučių.

2018.07.20

Margionyse švilpauja Volungė. Kitų giesmininkų paukščių jau nebesigirdi. Dzūkijoj stebėtuose Baltūjų gandrų visuose lizduose (8) po 2 gandriukus (dar lizduose, bet po keletos dienų jau pasklis aplinkiniuose laukuose).

2018.07.17

Vilniuje pasirodė migruojantys Varnėnų būriai . Jaunikliai atskirai, seniai atskirais būriais.

2018.07.12

Zujūnų tvenkinyje nebeliko Rudagalvių kirų. Su jaunikliais jie paliko gimtąsias vietas ir iškeliavo.

2018.07.01

Didžiosios zylės jau išperėjo ir antrą vadą jauniklių. (2)

2018.06.23

Prie Bebrusų ežero kaip ir pernai gyvena Volungių pora.

2018.06.18

Margionyse stebėjau Lėlių porą.

2018.06.16

Zujūnų tvenkinyje Rudagalvių kirų jaunikliai dydžiu jau sulig tėvais. Tiesa yra porų kurios dar peri. (pakartotinai po nesėkmingų dėčių)

2018.06.05

Zujūnų tvenkinyje Gulbių nebylių pora išperėjo net 12 gulbiukų.

2018.06.02

Gamtoje tikras vaikų darželis.... pilni miškai ir laukai paukščių jauniklių... pilnatvė...

2018.05.29

Pradeda perėti Langinės kregždės.

2018.05 25

Uoksus ir inkilus palieka ir Zyliukai.

2018.05.23

Inkilus palieka pirmieji Varnėnų jaunikliai. Jiems išskridus inkilus su mielu noru užima Čiurliai, dabar jų eilė vaikus perėti....

2018.05. 16

Griežia griežlė.

2018.05.14

Išsirito Rudagalvių kitų jaunikliai. Upinių žuvėdrų jau 17 porų peri.

2018.05.12

Girdėjau Putpelę. Išperėjo Varnėnai.

2018.05.10

Sugrįžo Urvinės kregždės ir Čiurliai. Praktiškai sulig šiais paukščiais galima sakyti kad pavasarinė migracija baigėsi. Dabar prasidės birželio mėnesį vasaros migracija (klajonės).

2018.05.08

Gieda Lakštingalos (2). Stebėjau Sketsakalį (1). Upinės Žuvėdros jau suka lizdus.

2018.05.04

Į Zujųnų ežerėlį jau sugrįžo Upinės Žuvėdros (8 poros.) Jau išperėjo Varnėnai.

2018.04.30

Lizdus palieka pirmieji Balandžiukai (2). Miške aptikau Naminės Pelėdos lizdą su jaunikliais.

2018.04.29

Parskrido Grąžiagalvės, Sodinės devynbalsės. Lizdus suka Karklažvirbliai.

2018.04.28

jau peri: Varnėnai, Strazdai,Gervės,Liepsnelės,Kielės,Antys, Rudagalviai Kirai, Vieversiai,Kikiliai,Pempės,Karklažvirbliai.

2018.04.25

Vilniuje pasirodė Langinės kregždės. Peri Laukiai. Jau kukuoja pirmosios Gegutės.

2018.04.20

Varnėnai pradėjo dėti kiaušinius. Peri Gulbės.

2018.04.15

Vilniuje pasirodė Dūminės raudonuodegės (3) ir Ankstyvosios Pečialindos (4). Zujūnų tvenkinyje Rudagalviai kirai jau stato lizdus.

2018.04.14

Vilniuje pasirodė Šelmeninės kregždės (2). Tikučiai užėmę perėjimo teritorijas (6).

2018.04.12

Maršrutu Vilnius - Panevėžys - Šiauliai stebėjau: Gandrai (24) Gervės (9) Baltakaktės Žąsys ( apie 4000) Pievinė lingė (1) Nendrinė lingė (1)

Suopiai (7) Gulbės giesmininkės (23)

Jau peri Pilkosios Varnos, Kovai. O Krankliai po 2-3 dienų jau išperės jauniklius. Pradėjo krauti lizdus Zujūnų tvenkinio Rudagalviai Kirai, Gulbės nebylės dar ne. Pasirodė Kragai (3). Daugėja : Rudagalvės antys (9) Laukiai (14)

2018.04.08

Margionyse parskridę 5 varnėnų šeimos iš 17 pernai perėjusių. Šiuo metu vyksta labai intensyvi paukščių migracija. (intensyviai migruoja tie kurie turėjo parskristi dar Kovo mėnesį)

2018.04.04

Zujūnuose šiandien ledo kaip ne būta. Kirai jau pešasi dėl perėjimo vietų. Pagausėjo Laukių (12). Atsirado ir Rudagalvė antis (1).

Vilniuje pasirodė: Žąsys (60) Baltoji kielė (1). Varnėnai jau intensyviai čiulba prie pasirinktų inkilų (8)

Šiandien tiesio vasara + 18C. Todėl gamta nesnaudžia ir vejasi išsiderinusį grafiką...

2018.04.03

Zujūnuose atgijo Rudagalvių kirų kolonija. Nors dar ledas, ant ledo tupi daug kirų, priskaičiavau apie 460 paukščių. Taip pat ir Gulbių nebylių pora jau pasirodė. yra ir Laukių (8)

2018.04.02

Vilniaus raj. Gervės jau savo perimvietėse (4) gieda Ligutės (3) Varnėnų Šventininkuose jau (8).

2018.03.31

Vilniuje jau gieda pirmieji Kikiliai (2) Pilkosios varnos intensyviai krauna lizdus (4) pasirodė Sidabriniai kirai (22) gausėja Varnėnų (26)

2018.03.29

Maršrutu: Vilnius- Panevėžys - Pakruojis - Šiauliai priskaičiavau: Varnėnai (apie 500) Žąsys (apie 5000) Suopiai (8) Vieversiai ( apie 150) Pempės ( apie 200) Rudagalviai kirai ( apie 100) Gulbės giesmininkės (10) Nendrinė lingė (1) Kovai ( apie 200) Kuosos ( apie 60) Gervės (6)

Beje važiuojant autostrada gretimai skrido žąsų būrys, pamatavau jų greitį gavosi 95 km./h (pavėjui).

2018.03.22

Maršrutu: Vilnius-Ukmergė-Anykščiai-Rokiškis-Utena stebėjau: Gerves (8) Želmenines žąsis (30) Suopius (9) Juodasis strazdas (1) Amalinis strazdas (2) Vieversiai (8) . Ukmergėje Kovų kolonija jau pilnu tempu remontuoja lizdus.

2018.03.16

Vilniuje kai kurie Balandžiai jau deda kiaušinius ir peri.

2018.03.15

Maršrutu Vilnius-Panevėžys-Šiauliai stebėjau šiuos paukščius: Gervės (3); Žąsys 2 pulkus (apie 120); Pempės 6 pulkeliai (apie 80); Varnėnai 4 pulkeliai (apie 100); Suopiai (14); Kovų-Kuosų 6 būrius (apie 300). Pavasaris prasideda... :)

2018.03.14

Krankliai jau baigė krauti lizdus. Prasideda kiaušinių dėjimas ir perėjimas.

2018.03.11

Pirmieji Vieversiai (3) jau pasirodė ir Vilniuje. Taip pat ir Rudagalviai kirai (7).

2018.03.09

Pasirodė pirmieji Vieversiai (8) Marijampolės savivaldybėje. Vilniuje dar ne. Suwalkuose (Lenkija) Kovų kolonija jau atgijus, krauna naujus ir remontuoja senus lizdus.

2018.03.06

Vilniuje žiemojantys paukščiai jau jaučia pavasarį. Šiandien šviečiant saulei intensyviai čiulbėjo: karklažvirbliai,naminiai žvirbliai, didžiosios zylės, mėlynosios zylės, kranksėjo kovai.

2018.02.23

Saulėtomis ir nevėjuotomis dienomis Vilniuje intensyviai "čiulba" žvirbliai ir karklažvirbliai.

Vilniuje stebėjau Amalinius strazdus (3) visus atskirai. Sausio mėnesį jų nesimatė.

2018.02.12

Vilniuje Mėlynosios zylės gražiomis dienomis jau "groja" pavasario trėles.

2018.02.01

Vyksta intensyvi Kranklių vestuvės. Šio mėnesio pabaigoje jie jau pradės remontuoti savo lizdus.

2018.01.29

Alytaus rajone stebėjau Kilnūjį erelį (1).

2018.01.22

Vilniuje kaip ir kiekvienais metais žiemoja dideli Kovų- Kuosų - Pilkųjų Varnų pulkai. Justiniškėse, Antakalnyje, Viršuliškėse jos nakvoja.

Vakarais saulei leidžiantis ir rytais saulei kylant galima matyti įspūdingus jų pulkus.

2018.01.07

Vilniuje jau pradėjo tilindžiuoti Didžiosios zylės (3)

2018.01.02

Vilniuje stebėjau Svirbelių būrį (36).

2017.12.30

Šventininkuose stebėjau skrendančias Gulbes Giesmininkes (3)

2017.12.22

Maršrutu: Vilnius-Panevėžys-Šiauliai stebėjau Suopius (12) Tūbuotajį suopį (1). Svirbelius (70).

2017.12.13

Ties Marijampole stebėjau Pempių pulką (60).

2017.11.26

Šventininkuose sutikau jaunus Kėkštus (3) Jie mėgdžiojo Suopio balsą. Kai aš jiems atsakiau tuo pačiu, netruko prisistatyti ir intensyviai pasipiktinę ieškojo to niekadėjo kuris į jų valdas įsiveržė. Labai nustebo pamatę mane, pasipiktino ir kurį laiką paspoksoję ėmėsi ieškoti maisto netoliese.

2017.11.19

Vilniuje Antakalnyje, Balandžius, Varnas,Kuosas ir Kovus medžioja Vištvanagis (1).

2017.11.16

Maršrutu Vilnius-Ukmergė-Panevėžys, laukuose vis dar nemažai Pempių (2000) ir Varnėnų (1000).

2017.11.07

Vilniuje, jau pradėjau maitinti paukščius balkono lesykloje. Nuolatiniai "klientai" Didžiosios zylės (12) Karklažvirbliai (4) Mėlynoji zylė (1).

2017.11.05

Vilniaus rajone stebėjau didelį (300) Dagilių būrį. Taip pat pirmuosius Svirbelius (60).

2017.10.31

Vilniuje Kuosos, Kovai ir Pilkosios Varnos puotauja po Ąžuolais.... Prinoko gilės....

2017.10.20

Maršrutu Vilnius-Panevėžys-Pakruojis-Šiauliai Stebėjau nemažai paukščių: Žąsys (800) Varnėnai (400) Pempės (1000) Kirai rudagalviai (400) Gervės (300) Suopiai (9) Perkūno oželiai (12) Kovai (300).

2017.10.19

Virš Vilniaus skrido Gervės (65) pietvakarių kryptimi.

Vilniuje jau renkasi į įprastines nakvynės (žiemos) vietas Kuosų - Kovų pulkai.

2017.10.17

Lenkijoje ties Seiniais stebėjau Baltąjį gandrą (1).

2017.10.14

Prasidėjo intensyvi paukščių migracija. Per dieną pastebėjau: Želmeninės žąsys (460) Kikiliai (200) Dirviniai Vieversiai (140) Strazdai (70) Pempės (240) Varnėnai (400) Zylės (160).... Gulbės Giesmininkės (2 suaugę ir 6 jaunikliai) Gervės (45) Tūbuotasis Suopis (1) Startos (30) Keršuliai (60).

2017.09.30

Intensyviai migruoja: Vieversiai (30), Varnėnai (240), Smilginiai ir amaliniai strazdai (50).

2017.09.23

Šventininkų apylinkėse stebėta gervių pulkas (45).

2017.09.14

Vilniuje vis dar pilna migruojančių varnėnų. (priskaičiavau apie:1000)

Kadangi orai geri paukščiai niekus neskuba.

2017.08.22

Lietuvoje jau nebesimato Baltųjų Gandrų. Prieš savaitę laukuose jų dar buvo nemaži pulkai. Gandai paliko mūsų žemę ir pasileido žiemaviečių link.

2017.08.20

Šiuo metu dauguma paukščių palikę savo perėjimo vietas migruoja, vieni netolimus atstumus kiti didesnius. Vieni intensyviai ruošiasi migracijai į žiemavietes o kiti artėjančiai žiemai.

2017.08.16

Vilniuje jau nebesimato Čiurlių. Tai įprastas laikas jiems palikti Lietuvą ir traukti link žiemaviečių.

2017.07.20

Vilniuje pasirodė migruojantys Varnėnai (jaunikliai su tėvais) iš svečių šalių (greičiausiai iš Estijos, Rusijos, Suomijos). Gi mūsiškiai varnėnai šiuo metu maždaug jau Vokietijoje, Olandijoje (jaunikliai).

2017.07.18

Zujūnų tvenkinyje gyvenančių gulbių šeimyna teturi tik 1 gulbiuką ( buvo 4). Rudagalvių kirų kolonijos jaunikliai jau intensyviai skraido. Taip pat skraido ir upinių žuvėdrų jaunikliai. Gausios Laukių vados (po 3-5 jauniklius).

2017.07.12

Vis dar gieda Kikiliai, Ligutės, kai kurie Strazdai. Bet nepalyginsi su Birželio pradžia ar tuo labiau su Gegužės mėnesiu. Viskas rimsta. Bet užtat šiuo metu gamtoje paukščių 2-3 ar net 4 kartus daugiau negu pavasarį... :) Tik juos reikia pamatyti, nes jie slapsto savo vaikus ir patys slapstosi. Gamtoje viskam savas laikas.

2017.07.09

Stebėjau Volungę (1) Molėtų raj. Giedojo patinas o netoliese radau ir lizdą.

2017.06.22.

Rudagalvių kirų kolonijoje šiuo metu galima įšvysti jau pradedančių skaraidyti ir ką tik išsiritusių jauniklių. Kai kurios poros dar peri. Išperėjo Upinės Žuvėdros (8).

2017.06.03

Inkilus paliko ir užmiestyje gyvenantys varnėniukai.

2017.05.28

Išsirito gulbių jaunikliai. (4)

2017.05.26

Išsirito ir Rudagalavių kirų pirmieji jaunikliai. Krankliukai jau paliko savo lizdus.

2017.05.23

Vilniuje varnėnai jau išvedė vaikus iš inkilų. O užmiestyje dar inkiluose bus 1-2 savaites. Gandrai jau susilaukė gandriukų.

2017.05.16

Ties Lozoriškių kaimu stebėjau Erelių Žuvininkų porą. Gervių pora perėjusi netoliese, laukuose jau kuris laikas vaikšto kartu, tai ženklas kad šiemet jie gerviukų neturės.

2017.05.13

Varnėnams prasidėjo darbymetis. Intensyviai maitina savo vaikus. Ryte maistą neša kas 2-3 min. Pradeda maitinti saulei kylant o baigia saulei leidžiantis. Daro trumpas pertraukas pailsi, pačiulba, plunksnas pakedena ir vėl į maisto paieškas. Po kelių dienų jų giesmių jau visai nebeliks.

2017.05.11

Maršrutu Vilnius-Panevėžys-Šiauliai priskaičiavau Pievines Linges (3) Rudagalvius Kirus (apie 600) Gulbės Nelylės laukuose (7) Gervės (5)

Migracija jau išblėsusi. Didžioji dauguma paukščių jau sugrįžę ir peri. Dabar migruoja pagrinde smulkūs paukščiai, ir kaip taisyklė naktimis (Musinukės, Devynbalsės,Kregždės, Pečialindos, ir kt.)

2017.05.08

Zujųnų ežerėlyje pasirodė Upinės Žuvėdros (6), ieško lizdui vietos Kirų kolonijos viduje. Visi Rudagalviai Kirai peri. Priskaičiavau 78 lizdus.

2017.05.06

Vilniuje šiandien parskrido Čiurliai (3). Taip pat Vilniuje jau išsirito Varnėnų jaunikliai.

2017.05.05

Vilniuje pasirodė Langinės kregždės (6).Prie Neries parskrido ir čiulba Lakštingala (1).

2017.05.03

Vilniuje parlėkė Šelmeninės Kregždės (2)

2017.05.02

Zujūnų ežerėlyje suskaičiavau 67 Rudagalvių Kirų lizdus. Sugrįžo Margaspanės musinukės (3). Peri Varnėnai, Bukučiai.

2017.04.30

Margionyse Varnėnai (42) jau peri, lyginant su Vilniaus raj. Šventininkų kaimo Varnėnais jie juos lenkia 4-5 dienomis. Pralėkė Sakalas keleivis (1). Ir čia Gegutės jau kukuoja (3). Amaliniai strazdai (2) jau turi vaikų, mačiau nešančius vaikams maistą. Migruoja jaunos Baltųjų Gandrų poros (30) kurie šiemet ieško tik vietos lizdui, o perės tik kitais metais, tai įprastas dalykas Gandrams.

Žydi: Klevai, Uosialapiai Klevai, Žilvičiai, Purienos, Šalpusniai.

2017.04.29

Kukuoja Gegutės(2). Varnėnai jau deda kiaušinius ( pernai 04.20 pradėjo).

Šventininkuose: iš 38 inkilų užimti 35 (iš viso apie 68 varnėnų) gieda Grąžiagalvė (1)

Šiai dienai Sodyboje ir šalia gyvena: Varnėnai (68) Kikiliai (2) Juodieji strazdai (4) Didžioji zylė (2) Mėlynoji zylė (2) Pilkoji zylė (2) Kielė (2) Karklažvirblis (2) Svilikas (2) Kėkštas (2) Kranklys (2) Pečialinda (2) Vieversys (4) Javinė lingė (2) Suopis (2) Geltonoji Starta (2) Pilkoji starta (2) Liepsnelė (2)

2017.04.28

Maršrutu: Vilnius - Panevėžys - Pakruojis - Šiauliai priskaičiavau (28) lizdus kuriuose peri Baltieji gandai. (4) Lizdai buvo neužimti.

Taip pat suskaičiavau Linges: Javinės (7) Pievinės (3) Nendrinės (2).

Zujūnų ežerėlio Rudagalvių kirų kolonijoje jau maždaug pusė lizdų sudėti pirmieji kiaušiniai. Jau išsirito Kranklių jaunikliai (1) (maždaug prieš savaitę).

Šiuo metu jau peri: Pilkosios varnos, Kovai, visi Strazdai, Šarkos,Kuosos, Gervės, Gulbės, Žąsys,Suopiai, Jūriniai ereliai, Ereliai žuvininkai, Jerubės,Paukštvanagiai, Vištvanagiai, visos Pelėdos, Apuokai,Kėkštai.

2017.04.26

Maršrutu: Vilnius - Valkininkai - Alytus - Suwalki (PL) priskaičiavau (36) lizdus kuriuose peri Baltieji gandai. (6) Lizdai buvo neužimti.

Vilniuje pasirodė Paparastoji Raudonuodegė (2).

2017.04.21

Rudagalviai kirai jau įpusėjo krauti lizdus. (62)

2017.04.17

Prisnigo kaip reikalas, Šventininkuose 8-10 cm. Nors Vilniuje sniego beveik nėra 1-2 cm. O išvažiavus į užmiestį iš karto patenki į žiemą... Ryte buvau 7:00 nei vienas paukštis nečiulba.... varnėnai į inkilus sulindę, einant pro juos išlekia po 2. Įdienojus truputį pačiulbėjo ir išskrido kažkur maisto ieškoti. Paukščiams bus sunku maisto susirasti, galimos ir žūtys.

2017.04.15

Šventininkuose Varnėnų jau (46) iš pernai perėjusių (60). Intensyviai čiulba Strazdai Giesmininkai (3). Sugrįžę praktiškai visos Baltosios Kielės (6). Svilikai(2) suka lizdą netoliese . Atsirado Liepsnelė (1) Pečialinda (1). Kėkštai (2) krauna lizdą.

2017.04.13

Maršrutu Vilnius-Panevėžys-Pakruojis-Šiauliai priskaičiavau Gulbė nebylės (60) neperintys paukščiai lesinėjo laukuose. Nendrinė Lingė (1)

Pievinė Lingė (1). Javinės lingės (2). Želmeninės Žąsys (260). Suopiai (8). Gervės (18). Rudagalviai Kirai (460) Sidabriniai Kirai (120)

Jau peri: Gandrai (12) Gulbės (4) Gervės (12).

2017.04.10

Gulbės Nebylės jau deda kiaušinius (2).

2017.04.09

Jau peri: Gervės (3), Pilkosios Varnos (2) Kovai (60). Žydi Žalčialunkiai.

2017.04.07

Vis dar skrenda Žąsys (220). Varnėnai valosi inkilus.

2017.04.06

Intensyviai gieda Kikiliai (26). Lizdus suka Juodieji Strazdai (3) Baltieji gandrai (12) jau tupi lizduose, ruošiasi dėti kiaušinius.

2017.04,03

Zujūnų ežerėlyje Rudagalviai Kirai pradeda krauti lizdus. Ten pat atsirado Kragų pora. Taip ta priskaičiavau Laukių (23). Verda pavasarinis gyvenimas.

2017.04.01

Parskrido didžioji dalis Baltųjų Kielių (30) jau užėmę savo perėjimo teritorijas (6). Pasirodė Dūminės Raudonuodegės (2) jau gieda. Juodagalvės Sniegenos jau pradeda krauti lizdus (4). Ūbauja kukučiai (1). Ties Valkininkais saulei leidžiantis laukuose ganėsi migruojantys Baltieji Gandrai (100).

2017.03.30

Važiavau maršrutu: Vilnius-Panevėžys-Šiauliai. Užlietuose laukuose jau nelikę gausių būrių Žąsų. Iš viso jų priskaičiavau (1500) prieš 2 savaites buvo (15000-20000). Stebėjau būrį Baltųjų Gandrų (20). Žąsis pakeitė migruojantys Kirai pagrinde Rudagalviai (6000) Sidabriniai (1000).

2017.03.26

Iš pernai Šventininkuose perėjusių Varnėnų (60) jau sugrįžę (24).

2017.03.24

Parskrido pirmasis Baltasis Gandras (1). Daug migruojančių Kikilių (1500) Varnėnų (2000). Girdėti ūbaujantys jau pirmieji Keršuliai (2).

2017.03.23

Zujūnų Rudagalvių Kirų kolonija, jau dalinasi lizdo teritorijas. Ežerėlis jau išsivadavo iš ledo šarvų. Gulbių pora pradėjo krauti savo lizdą Kirų teritorijoje, Kirai nepatenkinti ir bando gulbes išvyti. Ateityje pamatysime kuo viskas baigsis. Intensyviai migruoja Žąsys. Gieda jau nemažai Kikilių (16). Kėkštai krauna lizdus (2). Kovai jau tupi lizduose, matomai tuoj dės kiaušinius.

2017.03.20

Vilniuje Zujūnuose į savo perimvietes sugrįžo Rudagalviai kirai (150-200) . Tik vienas niuansas ežerėlis dar po ledu, tik kraštai atitirpę... Tai Kirai vestuves kelia ant ledo šalia pernai buvusių lizdų. Vilniuje jau daug parskridusių Varnėnų (200). Šiandien išgirdau jau nedrąsiai čiulbantį Kikilį (1). Naminiai Žvirbliai jau pradeda sukti lizdus (3).

2017.03.19

Vilniuje stebėjau Baltąją Kielę (1) reiškia ir Baltieji Gandrai kažkur jau netoli... (Pietų ir Vidurio Lietuvoje jie jau matyti prieš savaitę). Taip pat Didžiųjų Dančiasnapių porą (2) Neryje. Kai kur jau lenda pirmosios Žibutės.

2017.03.16

Važiavau maršrutu: Vilnius-Panevėžys-Šiauliai. Pakelėse priskaičiavau: Želmeninės ir Baltakaktės Žąsys apie (15000-20000) net pats nepatikėjau savo akimis. Vyksta intensyvi jų migracija. Didžiausi susitelkimo taškai (3) buvo tarp Ukmergės ir Panevėžio užlietuose laukuose. Pasakiškas vaizdas ir pojūtis kai matai pilną lauką Žąsų kurios skraido ilsisi ar maitinasi. Taip pat priskaičiavau Pempių (5000-6000) Gervių (50-60) Suopių (8-10) Dirvinių Vieversių (200-300) Gulbės nebylės (40-50) Gulbės giesmininkės (10-15). Fantastika..... :) Dabar pats nuostabiausias metas.....

2017.03.14

Ties Antaviliais stebėjau įspūdingą reginį kaip Pilkosios Varnos (2) "Kulia" Kranklį(1). Pilkosios Varnos labai aršiai gina savo lizdo teritoriją, ir veja nuo jo bet kokį paukštį kuris jų nuomone kelia grėsmę ir nesvarbu kokio dydžio jis būtų. Šį kartą pora Pilkųjų Varnų nepasigailėjo Kranklio :)

2017.03.13

Vilniuje Justiniškėse prie inkilų jau gieda pirmieji Varnėnai (3).

Vilniuje Zujūnuose stebėjau Šarkų "susirinkimą" viso 22 šarkos. Paprastai jos laikosi poromis ar pavieniui, bet kartais būna išimčių.

Ten pat ežerėliose į nendrynus rinkosi nakvoti pirmieji Varnėnai (30)

2017.03.12

Skrenda Želmeninės Žąsys (200) link Arvydų tvenkinių. Virš miškų jau skraido ir gieda Ligutės (6). Pempės (4) jau kelia vestuves. Gervės (4) jau laikosi lizdavietėse. Varnėnų prie inkilų dar nesimato. Pragydo pirmieji Juodieji Strazdai (2) tiesa dar nedrąsiai. Žydi Amalai, Snieguolės.

2017.03.09

Vilniuje ir Ukmergėje šiandien pasirodė pirmieji Varnėnai (6). Maršrutu Vilnius-Ukmergė-Anykščiai-Rokiškis-Utena suskaičiavau (8) Suopius.

Kovų kolonijoje Ukmergėje darbymetis, kraunami nauji ir taisomi seni lizdai (80-90). Krankliai jau peri (3). Vieversiai (8) kelia vestuves.

Žydi Alksniai.

2017.03.05

Ties Kaunu mačiau skrendančias Pempes (4). Pražydo Lazdynai.

2017.03.04

Ties Rumšiškėmis stebėjau skrendančią Gervių porą. Pakelės laukuose nuo Vilniaus iki Kauno suskaičiavau (9) Suopius.

2017.03.02

Vilniuje Justiniškėse vis dar nakvoja Kuosų-Kovų didelis būrys (3000-4000). Vakare stebėjau jų viražus. Įspūdingas vaizdas, kai toks didelis būrys paukščių renkasi nakvynės vietą. Iš pradžių suka ratus rajone, paskui nusileidžia ant vieno daugiaaukščio stogo, staiga pakyla ir vėl suka ratus, paskui nusileidžia ant kito daugiaaukščio, kiek pailsėję vėl pakyla ir suka ratus. Taip tęsiasi iki nakties, kol galų gale apsisprendžia kur šiąnakt nakvos. Kaip taisyklė vis ant kito pastato.

Alksninukai Antakalnyje vis dar nesitraukia nuo lesyklų. Karklažvirbliai taip pat jau kelia vestuves.

2017.03.01

Vilniuje pasirodė pirmieji Dirviniai Vieversiai (6). Suopiai jau užėmė perėjimo teritorijas (2). Neryje vestuves kelia Didieji Dančiasnapiai (6)

Kėkštai taip pat nusiteikę pavasariškai (4).

Šalia Zujūnų mažame ežerėlyje sugrįžo pora (2) Gulbių nebylių. (jos ir pernai čia perėjo) Tik vienas niuansas, ežerėlis vis dar po ledo šarvu. Gulbės tepsi ant ledo ir laukia kada ištirps ledas. Staiga į jų ežerėlį atskrido dar viena Gulbė. Šeimininkai papūtė savo sparnus, taip rodydami kad teritorija užimta.

2017.02.28

Vilniuje pasirodė Sidabriniai kirai(12).

2017.02.24

Ties Kaunu stebėjau skrendančią Gervę (1). Gulbės Nebylės jau grįžta į savo perėjimo vietas.

2017.02.22

Lenkijoje maždaug ties Andrzejewo kaimu (nuo sienos su Lietuva 3-4 km.), stebėjau Jūrinį Erelį (1) medžiojantį Kranklius . Praskrido virš galvos (važiavau automobiliu) iš šviesių plunksnų matėsi kad tai senas paukštis. O Suwalki mieste Kovai (kolonija 100 -150 lizdų) jau taiso savo lizdus. Jiems jau pavasaris galvoje. :)

2017.02.19

Vilniaus raj. ties Nerimi netoli Nemenčinės stebėtas Jūrinis erelis (1). Ties Lozoriškių kaimu stebėtas didelis būrys (200) Žaliukių. Krankliai jau krauna lizdus ir tuoj jau perės, stebėjau (1) lizdą. Jiems tai įprastas laikas. Taip pat labai, nustebino Varnėnų pulkelis (30) skraidantis virš lauk, tai labai ankstyvas ir netikėtas vizitas. Po truputėlį gamtoje juntamas pavasaris.

2017.02.16

Margionyse stebėti žiemojantys (5) Smilginiai strazdai ir būrys (60) Svirbelių.

2017.02.12

Vilniuje Antakalnyje stebėtas didelis būrys (150) Alksninukų. Paukščiai maitinosi lesykloje ir traukė pavasarines trėles.

2017.01.22

Vilniuje Antakalnyje Didžiosios zylės jau traukia pavasarines trėles. (Tai įprastas laikas joms)

2017.01.18

Justiniškėse, Vilniuje ir toliau nakvoja Kovų - Kuosų - Pilkūjų Varnų būrys tik gerokai didesnis (2000). Nakvoja ant 3-4 šešiolikaaukščių o ryte saulei kylant susijungę visos kartu lekia į Kazokiškių sąvartyną maitintis. Vakare maždaug likus porai valandų iki saulės laidos grįžta į nakvynės vietas.

2016.12,15

Ties Ukmerge šalikelėje stebėjau Kurapkų (12) šeimyną. Šiais laikais Kurapka tapo retu paukščiu. Bet matosi ženklų kad populiacija po truputį mažais žingsneliais atsigaudinėja. Jau eilę metų Kurapkų nebuvau nei matęs nei girdėjęs, tik pernai pavasarį girdėjau patiną , o šiemet pavasarį mačiau patelę su patinu.

Utenoje stebėjau Kuosų pulką (800)ir atskirai Pilkųjų varnų (30).

2016.12.10

Justiniškėse ant aukščiausių pastatų nakvoja Kovų - Kuosų - Pilkųjų varnų didelis būrys (1500).

2016.12.03

Verkių regioniniame parke prie lesyklų lankosi Svilikų šeimyna (6-8) Juodagalvės sniegenos taip pat Bukučiai, Didžiosios zylės, Mėlynosios zylės, Pilkosios zylės, Lipučiai, Didysis margasis genys.

2016.11.26

Šventininkų km. Vilniaus raj. stebėtas Žaliukių (100) Amalinių strazdų (20) būrys. Aplinkiniuose laukuose medžioja Suopiai (4). Taip pat laikosi Kranklių poros (2).Juodagalvių Sniegenų (6) šeimyna lesė lanksvų sėklas.

2016.11.20

Šventininkų km. Vilniaus raj. stebėti (2) medžiojantys Sakalai keleiviai.

Kranklių pora laikosi netoli savo lizdavietės.

Vilniuje Antakalnyje Amaliniai strazdai (26) lesė šermukšnius.

2016.11.18

Netoli Šiaulių laukuose stebėtas Sidabrinių kirų būrys (200). Taip pat apie (30) Gulbių nebylių pulkas besiganatis ražienose.

2016.11.12

Vilniaus rajone, maždaug ties Palukniais stebėjau apie (30) Varnėnų būrelį.

Varėnos miete stebėjau (50) Svirbelių pulką.

2016.10.30 - 2016.11.06

Teko pabuvoti Ispanijoje Malagos regione. Ten pat stebėjau ir pulką (500) Varnėnų matomai iš Rytų Europos, nes vietiniai Varnėnai šiuo metu švilpauja prie savo pasirinktų "Inkilų" tai yra ventiliacijos kaminų. Šiuo metu pas juos kaip ir pas mus beveik žiema Dieną +20 +25 o naktį +12 +16. Praktiškai stebėjau tokius pačius paukščius kaip ir Lietuvoje tik gyvenančius šiltuoju metų laiku: Strazdai, Kregždės,Purpleliai, Liepsnelės, Raudonuodegės, Musinukės,Kielės,Kirai, Kikiliai it t.t. Išsiskyrė ir keletas vietinių rūšių: Alpinės kuosos, Žaliosios papūgos.

2016.10.26

Vilniaus mieste Justiniškių ir Viršuliškių mikrorajonuose kaip ir kiekvienais metai taip ir šiemet ant aukščiausių daugiaaukščių namų stogų jau renkasi nakvoti mišrūs Kuosų - Kovų dideli būriai (500 -1500) Užfiksavau 3 nakvynių vietas. Ta pati situacija ir Antakalnyje į tą pačią vieta (1) renkasi Kuosos- Kovai - Pilkosios varnos (1000). Dar Zujūnuose stebėtas ir Varnėnų pulkelis (200). Didžiosios zylės pradėjo jau belstis į langus, jos tai daro kiekvienais metais. Tai ženklas ir priminimas mums kad jau laikas jas maitinti nes gamtoje jau stipriai sumažėjo maisto. Nuo šiol iki tikro šilto pavasario, aš jas maitinu saulėgrąžomis.

2016.10.20

Šiaulių ir Panevėžio apskrityje arimuose, vis dar laikosi nemaži būriai (200-600) Pempių, kai kur prie jų prisijungę nedideli (50 - 200) Varnėnų būriai . Šiaulių raj. stebėtos Želmeninės žąsys (60-70) skrido pietvakarių kryptimi.Laukuose nemažai pavieniai medžiojančių Suopių (23).

2016.10.18

Marijampolės apskrityje, jau nebeliko labai didelių Varnėnų-Pempių būrių. Dabar liko tik nedideli būreliai. Taip pat pasirodė dideli Sidabrinių, Paprastųjų ir Rudagalvių kirų būriai. Intensyviai migruoja Kikiliai.

2016.10.16

Mūsų sodyboje perėję Didžiųjų zylių pora, Mėlynųjų zylių pora ir Pilkųjų zylių pora su šių metų jaunikliais sudarė bendrą pulką (20-30) ir pastoviai lankosi sodyboje. Skrido Kikilių pulkeliai po 30-50 paukščių. Į žiemavietes jau atskrido ir Sniegenų šeimyna (6), jos čia žiemoja jau 5-6 metai. Kranklių pora ir toliau reguliariai lankosi savo lizde. Aplinkiniuose laukuose medžioja 5 suopiai (atskirai).

2016.10.11

Vilniuje stebėta keletas (3) varnėnų giedantys prie inkilų (greičiausiai savo). Taip paukščiai atsisveikina su savo namais iki kitų metų.

2016.10.08

Vilniaus raj. Šventininkų km. Stebėta migruojantis pulkas (150-200) Amalinių strazdų, skrido neaukštai pietvakarių kryptimi. Taip pat intensyviai migruoja Dirviniai vieversiai, būreliais po 5-20 paukščių. Apylinkėse skraido Žaliukių (100) ir Dagilių (60) būriai. Vyksta intensyvi migracija. Ant elektros laidų tupintis suopis, džiovinosi plunksnas, vaizdelis buvo juokingas ir kartu įdomus, gaila kad fotoaparato nepasiėmiau.

,

2016.10.01

Vilniaus raj. Šventininkų km. Stebėtas pirmas šiemet želmeninių žąsų trikampis (10) . Skrido į Arvydų tvenkinių pusę.Matomai ten nakvos ir telksis daugiau žąsų ir vėliau ruošis tolimesnei kelionei. Taip pat sutvarkiau ir suremontavau visus čia esančius inkilus.Iš viso dabar inkilų čia yra: Varnėnams: 37; Zylėms - Musinukėms - Žvirbliams -Raudonuodegėms:10 ; Kukučiams:2; Pelėdoms:2; Kielėms: 2; Šikšnosparniams:1.

Varėnos raj. Margionių km. Iš viso dabar inkilų yra: Varnėnams: 23; Zylėms - Musinukėms - Žvirbliams -Raudonuodegėms:5

2016.09.30

Marijampolės apskrities laukuose ir arimuose, gausu (bendrų ir atskirų) pempių ir varnėnų būrių. Vienas įspūdingas pulkas 3 kartus (09.20, 09.30, 10.03) stebėtas prie "Via baltic" magistralės ties posūkiu į Liudvinavą. Jį sudarė Pempės ir Varnėnai, vizualiai maždaug apie 40-50 tūkstančių paukščių. Vaizdas labai įspūdingas.... :) Belesdami varnėnai čiulba, taip sudarydami tokią įdomią kakofoniją kurios gyvenime nesu girdėjęs. O kai visi staiga pakyla, susidaro įspūdingi keli debesys...panašiai kaip šiame video:

https://www.youtube.com/watch?v=uVu4z3xUPK0

2016.09.28

Ties Šventosios upe Širvintų raj. stebėtas migruojančių 30-40 kėkštų būrys. Taip pat Anykščių rajone stebėtas 20-30 migruojančių kėkštų būrys.

2016.09.25

Vilniaus raj. Šventininkų km. dar matyta šelmeninių kregždžių šeimyna ( 3+2). Praskrido gervių trikampis (10), vakarų kryptimi. Intensyviai migruoja dirviniai vieversiai (po 3-10). Stebėti 3 varnėnai (čia jų nebuvo nuo Joninių). Iš tvenkinio pabaidytas pilkasis garnys. Apylinkėse skraido dagilių pulkas ( 20-30). Kranklių pora, visą vasarą gyvenusi priešgaisriniame bokšte, pastoviai jame lankosi. Stebėti (3) suopiai kartu suko ratus virš laukų.

2016.09.03

Vilniuje skraido varnėnų pulkai (4) po 200 - 500 paukščių. Tai migruojantys ne mūsų kraštų paukščiai. Pagrinde jaunikliai, bet yra ir vyresnių paukščių.

2016.08.23

Margionių kaime.Varėnos raj. stebėtos 3 Riešutinės. Jas čia matau jau ne pirmi metai. Todėl manau kad kažkur jos netoliese perėjo. Riešutinės kaip ir pridera stebėtos Lazdyne, beriešutaujančios.

2016.08.21

Lietuvą jau palieka gandrai. Paprastai jie tai darbo po 08.24 šv. Baltramiejaus. Bet šiemet matomai palankus oras ir vėjas kelionei pasitaikė ankščiau. Lauksim jų po 7 mėnesių sugrįžtant.

2016.08.12

Prieš žolinę mus paliko padangių skrajūnai Čiurliai. Tai jiems įprastas laikas. Jie yra vieni pirmųjų paukščių kurie palieka Lietuvą.