Inici

L'ENSENYAMENT DE L'ESGLÉSIA A LA CIUTAT DE BARCELONA. DIRECTORI ESTADÍSTIC


TESI DOCTORAL


Autor: Manuel García Gargallo

Director: Buenaventura Delgado Criado

Universitat de Barcelona. Departament d'Història Contemporània


Correu: garciman73@gmail.com

RPI: 02/2002/5393

Dipòsit legal: B. 26249-2006

ISBN: 8468983543

Enllaços relacionats: Tedex.cat i Contemporània


Aquest treball va ser elaborat entre els anys 1996 i 2002, en el decurs del programa de tercer cicle o doctorat de la Facultat d’Història de la Universitat de Barcelona.


En relació amb el treball original ha estat revisat des dels punts de vista bàsicament formal, ortogràfic i d'estil, sense afegir cap material d’actualització corresponent als anys transcorreguts des de la seva culminació.


Fou defensat el 10 de desembre de 2002 al Saló de Graus de la Facultat d’Història de la Universitat de Barcelona i va obtenir la qualificació d’excel·lent per unanimitat.PRESENTACIÓ


S'ha dit freqüentment que l'Església ha jugat un paper fonamental en l'educació a l'Espanya contemporània; però pocs han sigut els estudis que s'hi han dedicat amb exhaustivitat, intentant estudiar la seva influència amb una anàlisi des de la base. Amb un esforç de síntesi i compilació de dades, la Tesi sistematitza i estudia tota l'activitat educativa de l'Església en el cas concret de la ciutat de Barcelona des del segle XVI fins l'actualitat.


La Tesi proposa una aproximació als centres educatius religiosos de Barcelona des d'una perspectiva àmplia, considerant no només les escoles i els col·legis, sinó també els tallers, les sales d'asil, els orfanats, els hospitals infantils, els correccionals i les activitats educatives d'alguns monestirs.


L'obra realitza un inventari de tots els centres d'ensenyament de l'Església a Barcelona, classificant-los en primer lloc pel gènere de la comunitat que regentava l'establiment educatiu -escoles de comunitats masculines i escoles de comunitats femenines-, i en segon lloc per barris. Així, s'obté una radiografia tant de les congregacions que es dedicaven a l'educació, com de la geografia local de l'ensenyament religiós.


A més a més, la Tesi acaba amb una completa bibliografía i un Apèndix Estadístic complementari que sintetitza els materials treballats a la Tesi, classificant-los segons comunitats religioses, barris i ordre cronològic fundacional. Tot això complementat amb una visió d'àmbit estatal en l'educació i també en altres camps d'acció, per il·lustrar a grans trets el cas de Barcelona dins el conjunt de l'Estat.


D'aquesta manera, a més d'explicar la importància de l'Església com a institució educativa durant tota l'Edat Moderna i Contemporània, s'aporta un llistat exhaustiu de centres educatius religiosos que exemplifica aquest paper clau a Barcelona des del segle XVI fins els nostres dies.