Garageband för iPad

I takt med att ny teknik och program utvecklas så ökar även sätten att skapa och arbeta med musik. Det som tidigare krävde dyr och komplicerad utrustning kan man nu göra på datorn eller i mobiltelefonen, eller som i detta fall på iPad.  Med dagens teknik kan man till och med skapa musik utan direkta kunskaper om hur man spelar ett instrument.


Jag heter Mats och arbetar som IKT–utvecklare i Göteborg.  Jag har ett förflutet som fritidspedagog och har jobbat med rockskola i kulturskolan. Länge har jag sökt efter program som går att använda till elever för att skapa musik på ett lustfyllt och enkelt sätt. Ofta faller det på att man måste ha stor förkunskap och tekniken blir för avancerad eller att kostnaden blir för stor.

Efter att ha jobbat med musik i skolans värld så har jag äntligen hittat ett program som uppfyller kraven på att lätt och smidigt skriva och komponera musik och samtidigt inspirera på ett lekfullt sätt. Här krävs inga förkunskaper och komplicerade inställningar. Man behöver inte ens kunna spela något instrument. Det är bara att sätta igång direkt.


Syftet med den här kursen är att visa på några grundläggande funktioner i programmet och hur man kommer i gång med sitt musikskapande. Jag tänker mig att målgruppen är pedagoger och elever i de äldre åldrarna ( år 6-9 ) men jag tror även det kan passa de lägre åldrarna och egentligen alla som vill börja göra musik.

Mats Lundqvist, Vt-2011
mats.lundqvist@centrum.goteborg.se

PIM-handledare: Martin Göran