GRUP DE SUPORT A LA LACTÀNCIA MATERNA HORARIS DE REUNIÓ: 1r y 3r DIJOUS DE MES

17,30H a 19,30H  ESPAI SOCIAL " LA BARRACA"

C/ La Barraca nº 25, Baix
46530 Puçol - VALENCIA

 
 

Google Calendar

 

LACTANCIA I TREBALL
 GLOBOTÀ AL CARRER LA BARRACA
, A PUÇOL
 

DIA DE LA LACTANCIA MATERNA, A VALÈNCIA
 
 


REUNIÓ DE MARES A LA PLAÇA DEL PAIS VALENCIÀ, A PUÇOL
   
Subpáginas (2): Direcciones de interés proba
Comments