Oferta


Zapraszamy na:
 
 
 • konsultacje indywidualne i rodzinne*

 • psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych

 • psychoterapię par i małżeństw

 • psychoterapię rodzin

 • poradnictwo wychowawcze

 • wsparcie indywidualne w rozwoju dla sportowców, ludzi biznesu i innych grup zawodowych

 • grupy wsparcia

 • grupy rozwoju osobistego

 • tematyczne grupy szkoleniowe odpowiadające potrzebom odbiorców

 


  *  W przypadku trudności doświadczanych przez osobę niepełnoletnią     lub zależną finansowo od rodziców pomoc wymaga zaangażowania rodziny w rozwiązanie problemu dziecka.