Aktualności

UWAGA!

Rozpoczynamy nabór do SZKOŁY DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW.

Motto: "Wychowywać to kochać i wymagać"


Jest to popularny w Polsce program warsztatowych zajęć ( cykl 10 spotkań, 3 godz.każde ) o potwierdzonej badaniami skuteczności.
Jego celem jest nauczenie budowania prawidłowych relacji z dzieckiem opartych o wzajemne zrozumienie, szacunek i akceptację.
Zajęcia dają okazję do wymiany doświadczeń pomiędzy rodzicami, refleksji nad swoimi postawami wychowawczymi oraz nabywania praktycznych umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

W trakcie zajęć rodzice będą mogli nabywać wiedzę i umiejętności dotyczące:

- wyznaczania granic
- rozpoznawania, wyrażania i radzenia sobie z emocjami dziecka
- aktywnego, wspierającego słuchania
- motywowania dziecka do współpracy
- modyfikowania niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka
- konstruktywnego rozwiązywania konfliktów
- uwalniania dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole
- wspierania procesu usamodzielniania się dziecka
- budowania realnego poczucia własnej wartości dziecka

Zajęcia prowadzone są przez 2  realizatorki programu doświadczone w pracy z rodzicami i dziećmi.

Optymalna liczba osób w grupie: 12
Koszt całego cyklu: 400 zł ( 200 zł płatne przed 1 zajęciami) , 200 zł płatne przed 4 zajęciami
Planowany czas rozpoczęcia zajęć: jesień 2016 r. Dokładny termin zostanie uzgodniony po zebraniu grupy.

W sprawie zapisów prosimy o kontakt na adres: kostkaszescienna54@gmail.com 
                                                                                        tel.kont. 605-065-570