Apie mus

Dievo Gailestingumo jaunimo bendruomenė pradėjo kurtis vos tik Gailestingojo Jėzaus paveikslui buvo paskirta speciali vieta – Dievo Gailestingumo šventovė. Pradžioje jaunimo nebuvo daug, tačiau nuo to laiko mūsų gretos vis auga, vis prisijungia nauji žmonės, vieni ateina kiti išeina. Yra ir ištikimųjų būrelis, tai jaunimas, nuo pat šventovės įsikūrimo besiglaudžiantis prie Gailestingojo Jėzaus. Šiuo metu prie šventovės buriasi apie 40 jaunų žmonių, vieni lankosi dažniau, kiti – rečiau. Mes susitinkame kiekvieną ketvirtadienį jaunimui (ir ne tik) skirtoje Švč. Sakramento adoracijoje ir šlovinime, po šios maldos renkamės bendruomenės salėje, kur skaitome Šventąjį Raštą, geriame arbatą, kartais žiūrime filmus ir šiaip smagiai šnekučiuodamiesi leidžiame laiką. Taip pat dalyvaujame sekmadienio Šventosiose Mišiose, dalis jaunimo Šv. Mišiose lankosi ir eilinėmis savaitės dienomis. Porą kartų per metus organizuojame rekolekcijas ir išvykas. Didelį įspūdį padarė kelionė pas Betliejaus seseris į Paparčių gyvenvietę, pažintis su kontempliatyvų dvasinį gyvenimą gyvenančiomis seselėmis sužavėjo daugelį iš mūsų ir dar labiau paskatino gilintis į krikščioniškąjį gyvenimą.

Mūsų bendruomenėje laukiamas kiekvienas jaunas žmogus, kiekvienas kas ateina mums yra brangus kaip brolis ar sesuo, todėl stengiamės visiems parodyti dėmesį ir padėti pasijusti Šventovėje kaip namuose. Taigi, mūsų durys ir širdys yra atviros visiems kas ieško bičiulių ir, žinoma, Dievo.

Renkamės ketvirtadieniais 18:30 val. Dievo Gailestingumo šventovėje.