Fáilte chuig Nuacht sa Rang

Cuireann na múinteoirí eolas bainteach leis an rang ar an cuid den suíomh, mar shampla, obair bhaile i gcomhair an tseachtain, ealaín nó tuairiscí a fhoilsiú agus aon nuacht faoi rudaí atá le teacht anuas sa rang.

The class teachers place information on this part of the website, for example, homework for the week, publishing art or projects and any news about anything that is coming up in your child's class.