H00-H59Choroby oka i przydatków oka(11)
H00-H06Zaburzenia powiek, narządu łzowego i oczodołu(7)
H00Jęczmień i gradówka(2)
   H00.0Jęczmień i inne głębokie zapalenie powiek
   H00.1Gradówka
H01Inne zapalenia powiek(4)
   H01.0Zapalenia brzegów powiek
   H01.1Choroby skóry powiek pochodzenia niezakaźnego
   H01.8Inne, określone zapalenie powiek
   H01.9Zapalenie powiek, nie określone
H02Inne zaburzenia powiek(10)
   H02.0Podwinięcie powieki i nieprawidłowy wzrost rzęs
   H02.1Odwinięcie powieki
   H02.2Niedomykalność szpary powiekowej
   H02.3Zwiotczenie skóry powiek 
   H02.4Opadnięcie powieki
   H02.5Inne zaburzenia wywierające wpływ na czynność powiek
   H02.6Kępki żółte powiek
   H02.7Inne zmiany zwyrodnieniowe powiek i tkanek otaczających gałkę oczną
   H02.8Inne określone zaburzenia powiek
   H02.9Zaburzenia powiek, nie określone
H03Zaburzenia powiek w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej(3)
   H03.0*Inwazja pasożytów do powiek w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
   H03.1*Zajęcie powiek w chorobach zakaźnych sklasyfikowanych gdzie indziej
   H03.8*Zajęcie powiek w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H04Zaburzenia narządu łzowego(9)
   H04.0Zapalenie gruczołu łzowego
   H04.1Inne zaburzenia gruczołu łzowego 
   H04.2Łzawienie spowodowane zaburzeniami w odpływie łez
   H04.3Zapalenie dróg łzowych ostre i nie określone
   H04.4Zapalenie dróg łzowych przewlekłe
   H04.5Zwężenie i niewydolność dróg łzowych 
   H04.6Inne zmiany w drogach łzowych
   H04.8Inne zaburzenia narządu łzowego
   H04.9Zaburzenia narządu łzowego, nie określone
H05Zaburzenia oczodołu(8)
   H05.0Zapalenie ostre oczodołu
   H05.1Przewlekłe zapalne choroby oczodołu
   H05.2Stany z wytrzeszczem
   H05.3Zniekształcenie oczodołu
   H05.4Zapadnięcie gałki ocznej
   H05.5Ciało obce (stare) w następstwie rany drążącej oczodołu
   H05.8Inne zaburzenia oczodołu
   H05.9Zaburzenia oczodołu, nie określone
H06Zaburzenia narządu łzowego i oczodołu w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej(4)
   H06.0*Zaburzenia narządu łzowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
   H06.1*Inwazja pasożytów do oczodołu w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
   H06.2*Wytrzeszcz w zaburzeniach czynności tarczycy (E05.-+)
   H06.3*Inne zaburzenia oczodołu w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H10-H13Zaburzenia spojówek(3)
H10Zapalenie spojówek(8)
   H10.0Śluzowo-ropne zapalenie spojówek
   H10.1Ostre atopowe zapalenie spojówek
   H10.2Inne zapalenie spojówek
   H10.3Ostre zapalenie spojówek, nie określone
   H10.4Przewlekłe zapalenie spojówek
   H10.5Zapalenie brzegów powiek i spojówek
   H10.8Inne zapalenia spojówek
   H10.9Zapalenie spojówek, nie określone
H11Inne zaburzenia spojówek(7)
   H11.0Skrzydlik
   H11.1Zwyrodnienia spojówek i złogi
   H11.2Blizny spojówkowe
   H11.3Wylew spojówkowy
   H11.4Inne zaburzenia naczyniowe spojówek i torbiele
   H11.8Inne określone zaburzenia spojówek
   H11.9Zaburzenie spojówek, nie określone
H13Zaburzenia spojówek w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej(5)
   H13.0*Inwazja nicieni do spojówek (B74.-+)
   H13.1*Zapalenie spojówek w zakaźnych i pasożytniczych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
   H13.2*Zapalenie spojówek w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
   H13.3*Pemfigoid oczny (L12.-+)
   H13.8*Inne zaburzenia spojówek w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H15-H22Zaburzenia twardówki, rogówki, tęczówki i ciała rzęskowego(8)
H15Zaburzenia twardówki(3)
   H15.0Zapalenie twardówki
   H15.1Zapalenie blaszki nadtwardówkowej
   H15.9Choroby twardówki, nie określone 
H16Zapalenia rogówki(7)
   H16.0Wrzód rogówki
   H16.1Inne powierzchowne zapalenia rogówki bez zapalenia spojówek
   H16.2Zapalenie rogówki i spojówki (keratoconjunctivitis)
   H16.3Zapalenie rogówki miąższowe i głębokie
   H16.4Nowotworzenie naczyń w rogówce
   H16.8Inne zapalenie rogówki
   H16.9Zapalenie rogówki, nie określone
H17Blizny rogówki i zmętnienia(4)
   H17.0Zrost przedni tęczówki z rogówką (leucoma adhaerens)
   H17.1Inne centralne przymglenia rogówki
   H17.8Inne blizny i przymglenia rogówki
   H17.9Blizna rogówki i przymglenie, nie określone
H18Inne zaburzenia rogówki(10)
   H18.0Zmiany barwnikowe i złogi rogówki
   H18.1Zwyrodnienie pęcherzowe rogówki
   H18.2Inne postacie obrzęku rogówki
   H18.3Zmiany w błonach rogówki
   H18.4Zwyrodnienie rogówki
   H18.5Dziedziczne zwyrodnienia rogówki
   H18.6Stożek rogówki
   H18.7Inne zniekształcenia rogówki
   H18.8Inne określone zaburzenia rogówki
   H18.9Zaburzenia rogówki, nie określone
H19Choroby twardówki i rogówki w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej(4)
   H19.0*Zapalenie twardówki i blaszki nadtwardówkowej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
   H19.1*Zapalenie rogówki lub zapalenie rogówki i spojówek wywołane wirusem opryszczki (B00.5+) 
   H19.2*Zapalenie rogówki i zapalenie rogówki i spojówek w innych zakaźnych i pasożytniczych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
   H19.8*Inne choroby twardówki i rogówki w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H20Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego(5)
   H20.0Zapalenie ostre i podostre tęczówki i ciała rzęskowego
   H20.1Przewlekłe zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego
   H20.2Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego spowodowane antygenem soczewkowym (uveitis phacoanaphilactica)
   H20.8Inne postacie zapalenia tęczówki i ciała rzęskowego
   H20.9Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego, nie określone
H21Inne zaburzenia tęczówki i ciała rzęskowego(8)
   H21.0Wylew krwi do komory przedniej oka
   H21.1Inne zaburzenia naczyniowe tęczówki i ciała rzęskowego
   H21.2Zwyrodnienia tęczówki i ciała rzęskowego
   H21.3Torbiele tęczówki, ciała rzęskowego i przedniej komory oka
   H21.4Błony źreniczne
   H21.5Inne zrosty i rozerwania tęczówki i ciała rzęskowego
   H21.8Inne określone schorzenia tęczówki i ciała rzęskowego
   H21.9Choroby tęczówki i ciała rzęskowego, nie określone
H22Zaburzenia tęczówki i ciała rzęskowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej(3)
   H22.0*Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego w zakaźnych i pasożytniczych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
   H22.1*Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
   H22.8*Inne schorzenia tęczówki i ciała rzęskowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H25-H28Zaburzenia soczewki(4)
H25Zaćma starcza(5)
   H25.0Zaćma starcza początkowa
   H25.1Zaćma starcza jądrowa
   H25.2Zaćma starcza, typ Morgagniana
   H25.8Inne postacie zaćmy starczej
   H25.9Zaćma starcza, nie określona
H26Inne postacie zaćmy(7)
   H26.0Zaćma dziecięca, młodzieńcza i przedstarcza
   H26.1Zaćma urazowa
   H26.2Zaćma wikłająca
   H26.3Zaćma polekowa
   H26.4Stany po zaćmie
   H26.8Inne określone postacie zaćmy
   H26.9Zaćma, nie określona
H27Inne zaburzenia soczewkowe(4)
   H27.0Bezsoczewkowość 
   H27.1Przemieszczenie soczewki
   H27.8Inne określone zaburzenia soczewki
   H27.9Zaburzenia soczewki, nie określone
H28Zaćma i inne zaburzenia soczewki w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej(4)
   H28.0*Zaćma cukrzycowa (E10-E14+ z wspólną czwartą częścią .3)
   H28.1*Zaćma w innych endokrynnych, pokarmowych i metabolicznych zaburzeniach
   H28.2*Zaćma w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
   H28.8*Inne zaburzenia soczewki w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej 
H30-H36Zaburzenia błony naczyniowej i siatkówki(7)
H30Zapalenie naczyniówki i siatkówki(4)
   H30.1Zapalenie rozsiane naczyniówki i siatkówki
   H30.2Zapalenie tylnej części ciała rzęskowego
   H30.8Inne stany zapalne naczyniówki i siatkówki
   H30.9Zapalenie naczyniówki i siatkówki, nie określone
H31Inne zaburzenia naczyniówki(7)
   H31.0Blizny naczyniówki i siatkówki
   H31.1Zwyrodnienie błony naczyniowej
   H31.2Dziedziczne zwyrodnienia błony naczyniowej
   H31.3Wylew krwi i pęknięcie naczyniówki
   H31.4Odwarstwienie naczyniówki
   H31.8Inne określone zaburzenia błony naczyniowej
   H31.9Zaburzenia błony naczyniowej, nie określone
H32Zaburzenia naczyniówki i siatkówki w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej(2)
   H32.0*Zapalenie naczyniówki i siatkówki w zakaźnych i pasożytniczych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
   H32.8*Inne zaburzenia naczyniówki i siatkówki w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H33Odwarstwienie i przedarcie siatkówki(6)
   H33.0Odwarstwienie siatkówki z przedarciem 
   H33.1Rozwarstwienie siatkówki i torbiele siatkówki
   H33.2Odwarstwienie siatkówki surowicze
   H33.3Przedarcie siatkówki bez odwarstwienia
   H33.4Trakcyjne odwarstwienie siatkówki
   H33.5Inne postacie odwarstwienia siatkówki
H34Zamknięcie naczyń siatkówki(5)
   H34.0Przejściowe zamknięcie tętnicy siatkówki
   H34.1Zamknięcie tętnicy środkowej siatkówki
   H34.2Inne przyczyny zamknięcia naczyń tętniczych siatkówki
   H34.8Inne postacie zamknięcia naczyń siatkówki
   H34.9Zamknięcie naczyń siatkówki, nie określone
H35Inne zaburzenia siatkówki(10)
   H35.0Retinopatia nieproliferacyjna i zmiany naczyniowe siatkówki
   H35.1Retinopatia wcześniaków
   H35.2Inne zmiany rozrostowe siatkówki
   H35.3Zwyrodnienie plamki i bieguna tylnego 
   H35.4Zwyrodnienie siatkówki obwodowe
   H35.5Zwyrodnienie siatkówki dziedziczne
   H35.6Krwotoki siatkówkowe
   H35.7Oddzielenie warstw siatkówki
   H35.8Inne określone zaburzenia siatkówki
   H35.9Zaburzenie siatkówki, nie określone
H36Zaburzenia siatkówki w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej(2)
   H36.0*Retinopatia cukrzycowa (E10-E14+ z wspólną czwartą częścią. 3)
   H36.8*Inne zaburzenia siatkówki w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H40-H42Jaskra(2)
H40Jaskra(9)
   H40.0Podejrzenie jaskry
   H40.1Jaskra pierwotna z otwartym kątem przesączania
   H40.2Jaskra pierwotna z zamkniętym kątem przesączania
   H40.3Jaskra wtórna w urazach oka
   H40.4Jaskra wtórna w stanach zapalnych oka
   H40.5Jaskra wtórna w innych chorobach oka
   H40.6Jaskra wtórna polekowa
   H40.8Inne postacie jaskry
   H40.9Jaskra, nie określona
H42Jaskra w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej(2)
   H42.0*Jaskra w endokrynnych, pokarmowych i metabolicznych zaburzeniach
   H42.8*Jaskra w innych chorobach sklasyfikowanch gdzie indziej
H43-H45Zaburzenia ciała szklistego i gałki ocznej(3)
H43Zaburzenia ciała szklistego(6)
   H43.0Obkurczenie ciała szklistego 
   H43.1Krwotok do ciała szklistego
   H43.2Krystaliczne złogi w ciele szklistym
   H43.3Inne przyczyny zmętnienia ciała szklistego
   H43.8Inne zaburzenia ciała szklistego
   H43.9Zaburzenia ciała szklistego, nie określone
H44Zaburzenia gałki ocznej(10)
   H44.0Zapalenie ropne wnętrza gałki ocznej (endophthalmitis)
   H44.1Inne zapalenia wnętrza gałki ocznej
   H44.2Krótkowzroczność zwyrodnieniowa, postępująca
   H44.3Inne zmiany zwyrodnieniowe gałki ocznej
   H44.4Obniżone napięcie gałki ocznej (hypotonia)
   H44.5Stany zwyrodnieniowe gałki ocznej
   H44.6Ciało obce (stare) wewnątrz gałki ocznej, magnetyczne
   H44.7Ciało obce (stare) wewnątrz gałki ocznej, niemagnetyczne
   H44.8Inne zaburzenia gałki ocznej
   H44.9Zaburzenia gałki ocznej, nie określone
H45Zaburzenia ciała szklistego i gałki ocznej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej(3)
   H45.0*Krwotok do ciała szklistego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
   H45.1*Zapalenie wnętrza gałki ocznej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
   H45.8*Inne zaburzenia ciała szklistego i gałki ocznej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H46-H48Zaburzenia nerwu wzrokowego i drogi wzrokowej(3)
   H46Zapalenie nerwu wzrokowego
H47Inne zaburzenia nerwu wzrokowego (n.II) i drogi wzrokowej(8)
   H47.0Zaburzenia nerwu wzrokowego, nigdzie niesklasyfikowane
   H47.1Obrzęk zastoinowy tarczy nerwu wzrokowego, nie określony
   H47.2Zanik nerwu wzrokowego 
   H47.3Inne zaburzenia tarczy nerwu wzrokowego
   H47.4Zaburzenia skrzyżowania nerwów wzrokowych
   H47.5Zaburzenia innych odcinków drogi wzrokowej
   H47.6Zaburzenia kory wzrokowej
   H47.7Zaburzenia drogi wzrokowej, nie określone
H48Zaburzenia nerwu wzrokowego (n.II) i drogi wzrokowej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej(3)
   H48.0*Zanik nerwu wzrokowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
   H48.1*Zapalenie nerwu wzrokowego pozagałkowe w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
   H48.8*Inne zaburzenia nerwu wzrokowego i drogi wzrokowej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H49-H52Zaburzenia mięśni gałki ocznej, obuocznej motoryki,(4)
H49Zez porażenny(7)
   H49.0Porażenie nerwu okoruchowego (nerw III czaszkowy)
   H49.1Porażenie nerwu bloczkowego (nerw IV czaszkowy)
   H49.2Porażenie nerwu odwodzącego ( nerw VI czaszkowy)
   H49.3Porażenie mięśni zewnątrzgałkowych całkowite
   H49.4Porażenie postępujące mięśni zewnątrzgałkowych
   H49.8Inne zezy porażenne
   H49.9Zez porażenny, nie określony 
H50Inne postacie zeza(9)
   H50.0Zez jawny, towarzyszący, zbieżny
   H50.1Zez jawny, towarzyszący, rozbieżny
   H50.2Zez pionowy
   H50.3Zez okresowy
   H50.4Inne i nieokreślone zezy jawne 
   H50.5Zez ukryty (heterophoria)
   H50.6Zez mechaniczny
   H50.8Inne określone postacie zeza 
   H50.9Zez, nie określony
H51Inne zaburzenia obuocznej motoryki(4)
   H51.0Porażenie skojarzonego spojrzenia
   H51.1Niedomoga i skurcz konwergencji
   H51.8Inne określone zaburzenia obuocznej motoryki
   H51.9Zaburzenia obuocznej motoryki, nie określone
H52Zaburzenia refrakcji i akomodacji(8)
   H52.0Nadwzroczność 
   H52.1Krótkowzroczność 
   H52.2Niezborność
   H52.3Różnowzroczność (anisometropia) i różnica wielkości obrazów na siatkówce (aniseikonia)
   H52.4Starczowzroczność
   H52.5Zaburzenia akomodacji
   H52.6Inne zaburzenia refrakcji
   H52.7Zaburzenia refrakcji, nie określone
H53-H54Upośledzenie widzenia i ślepota(2)
H53Upośledzenie widzenia(9)
   H53.0Niedowidzenie (amblyopia) z nieużywania oka (anopsia)
   H53.1Subiektywne zaburzenia widzenia
   H53.2Dwojenie (diplopia)
   H53.3Inne zaburzenia widzenia obuocznego
   H53.4Zmiany w polu widzenia
   H53.5Zaburzenia widzenia barw
   H53.6Ślepota zmierzchowa
   H53.8Inne zaburzenia widzenia
   H53.9Zaburzenia widzenia, nie określone
H54Ślepota i upośledzenie wzroku(8)
   H54.0Ślepota obuoczna
   H54.1Ślepota jednego oka, upośledzenie widzenia drugiego oka
   H54.2Upośledzenie wzroku obuoczne
   H54.3Nieokreślona utrata wzroku, obuoczna
   H54.4Ślepota jednego oka
   H54.5Upośledzenie widzenia jednego oka
   H54.6Nieokreślona utrata wzroku jednego oka
   H54.7Nieokreślona utrata wzroku
H55-H59Inne zaburzenia oka i jego przydatków(4)
   H55Oczopląs i inne nieregularne ruchy gałek ocznych
H57Inne zaburzenia oka i przydatków oka(4)
   H57.0Zaburzenia czynności źrenicy
   H57.1Ból oczny
   H57.8Inne określone zaburzenia oka i przydatków oka
   H57.9Zaburzenia oka i przydatków oka, nie określone
H58Inne zaburzenia oka i przydatków oka w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej(3)
   H58.0*Zaburzenia czyności źrenicy w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
   H58.1*Zaburzenia widzenia w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
   H58.8*Inne określone zaburzenia oka i przydatków oka w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H59Pooperacyjne zaburzenia oka i przydatków oka, niesklasyfikowane gdzie indziej(3)
   H59.0Zmiany w ciele szklistym powstałe w następstwie operacji zaćmy
   H59.8Inne pooperacyjne zaburzenia oka i przydatków oka
   H59.9Pooperacyjne zaburzenia oka i przydatków oka, nie określone