Podstawowe informacje na temat 
najczęściej spotykanych chorób oczu:
      • Jaskra
      • Zaćma
      • Urazy oczu
      • Wady wzroku
      • Choroby plamki
      • Odwarstwienie siatkówki