Γέρμας Καστοριάς

Ο παρών Ιστότοπος περιλαμβάνει στις 8 υποσελίδες του, που βρίσκονται στο κάτω μέρος αυτής εδώ της σελίδας, ειδησεογραφία, βίντεο και φωτογραφίες του Γέρμα Καστοριάς. Περιλαμβάνει επίσης και παρουσιάζει, κείμενα τοπικής ιστορίας, αρχαιολογίας και λαογραφίας.

 

Άλλοι Ιστότοποι του Γέρμα Καστοριάς:


1)   "Κέντρο Περιβάλλοντος Γέρμα Καστοριάς":

     http://sites.google.com/site/kepegerma/


2)  Γέρμας Καστοριάς (blog):

http://germaskastorias.blogspot.com

   

3)   Ομάδα «Γέρμας Καστοριάς». Facebook! Facebook


Έτεροι Ιστότοποι

1)    "Χριστιανική Καστοριά":

http://sites.google.com/site/adeb1952/


2)    "Πατριωτική Καστοριά":

http://sites.google.com/site/azzabccb/


Δημιουργός και διαχειριστής των παραπάνω  Ιστοτόπων   είναι ο δάσκαλος Γιώργος Τ. Αλεξίου (Το βιογραφικό του αναγράφεται στο συνημμένο - 1 - του κάτω μέρους της παρούσας σελίδας).