FYT's Home Page - Pictures

              FPT Technology Center for Young Talents
 

Home Page

 

About FYT

 

Organization

 

Members

 

Activities

 

Photos

 

FYT và GS  Christoph Bandt (CHLB Đức) 15/3/2002

 

 FYT với ngày 8/3/04 (thi cắm hoa)

 

   Thi kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 25/4/04

                                         

                 Nghe cô Phạm Chi Lan nói chuyện WTO 16/8/04

 

 

           Thăm Hoàng Thành Hà nội 1/9/2004

 

                                                              Cuộc thi Web 4/12/04

 

                                                           Lịch FYT 2006

 

Cuộc thi ăn táo (Bãi Tre 16.6.06)

 

Thi buộc chân từng đôi giành phần thưởng (Bãi Tre 16.6.06)

 

Dã ngoại ở Phong Nha - Kẻ bàng

 

 

Top