FYT ca
 
 

Nhấc ly lên


(Nhạc “Vì một thế giới ngày mai”)

 

Nhấc ly lên, cùng nhấc ly lên vì ta có bạn hiền

Nhấc ly lên, cùng nhấc ly lên bạn ta cùng ta hạnh phúc

Những con tim và những ước mơ bàn tay làm nên chiến thắng

Và ý chí cao và nhiều sáng tạo sẽ là con đường sáng tươi

Nhấc ly lên bạn ơi, ta cùng hòa vang câu ca.

Bạn ta đó được tôn vinh là chúng mình liên hoan

Nhấc ly lên bạn ơi, ta cùng hòa vang câu ca

Những nhân tài của đất nước ta sẽ được mãi mãi ngợi ca.


FYT ca

(Nhạc „Tiến lên Đoàn viên“ )

 

Đây FYT trăm hoa hé tưng bừng,

Như thời niên thiếu hát ca vang lừng,

Đây FYT, trăm hoa nở khắp nơi,

Bước đi trong đời giữa bạn bè muôn nơi.

*

Hát lên bạn ơi những trái tim yêu đời,

Yêu núi sông mình đẹp tươi sáng muôn đời,

Hát lên bạn ơi yêu đời hùng anh,

Yêu những con người suốt đời đấu tranh.

*

Đây FYT, trăm hoa hé tưng bừng,

Nơi này tranh đấu tiến lên không ngừng,

Đây FYT, trăm hoa nở khắp nơi,

Bước đi trong đời giữa bạn bè muôn nơi.

*

Hát lên bạn ơi, cho trái tim xích gần,

Cho giữa chúng mình chỉ có tiếng ca này.

Hát lên bạn ơi, cho đời tự do

Cho đất nước mình muôn đời ấm no...


Sóng thần FYT 

phá tan mọi rào cản

(Theo nhạc bài : Tiến về Sài gòn)

Nơi đại dương con sóng thần kia đang tiến về sát bờ

Mang niềm vui chiến thắng về đây dưới ánh đại dương này

Bao bạn thân tay nắm chặt tay ngân khúc ca vui mừng:

Nào về đây, trong FYT ta hãy cùng vui.

Bão giông nắng mưa cũng không ngại ngần chi

Vững tâm kiên cường quyết không ngại gian khó.

Sóng thần cuộn trào - đang thúc giục lòng mình,

Sóng thần cuộn trào - mang đến niềm tin.

Sóng thần diệu kỳ - mang sức mạnh tràn đầy,

Sóng thần diệu kỳ - của FYT.

đoạn 2:

Trong màn đêm bỗng cháy bùng lên ngọn lửa ( rực ) sáng ngời,

đây lửa thiêng, đã thắp ngời lên ý chí - khát vọng,

Giữa đại dương sóng lớn cuộn dân từ phía ( đằng ) chân trời,

Kỷ nguyên mới, nay đã mở ra tươi sắc ngàn hoa.

Sóng thần dâng trào - cuốn mọi gian nan

Phá tan rào cản - tiến lên đình vinh quang.

Sóng thần cuộn trào đang thúc giục lòng mình

Sóng thần cuộn trào mang đến niềm tin

Sóng thần diệu kỳ mang sức mạnh tràn đầy,

Sóng thần diệu kỳ của FYT./.

Sóng thần diệu kỳ của F.. Y .. T

(24.04.2005)