Power Doppler

Power Doppler is een vorm van Kleurendoppler echografie

 

Er zijn een aantal redenen voor een Echografist om tijdens een ‘normaal’ echografisch musculoskeletaal onderzoek op kleurenDoppler over te schakelen, zoals:

1.       Ter oriëntering op anatomische structuren. Naast de bekende ossale structuren kunnen ook bloedvaten als ‘landmark’ gebruikt worden.

2.       Ter beoordeling of een echoarme regio in het beeld een ruptuur (bloed), bursa (vocht) of bloedvat betreft

3.       Om vast te stellen of, en in welke mate, de structuur in beeld ge-(neo)vasculariseerd is. Bij een normale, niet pathologische, pees zal met kleurendoppler geen vascularisatie in de pees zichtbaar zijn. De beoordeling van de mate van vascularisatie kan zeer belangrijk zijn in de beoordeling van de voortgang van het herstelproces, of het uitblijven daarvan. Dit is ook bijzonder relevant voor de beoordeling van uw therapeutische interventie(s).

 

Wat dit laatste punt betreft gaan we dieper op de zin van KleurenDoppler echografie in:

 

Allereerst de term: Kleurendoppler. Er zijn verschillende kleurendoppler technieken, die vaak ook op eenzelfde echograaf uit te voeren zijn. Om enkele redenen (o.a. minder ruis, minder belang van het schuin aanstralen, duidelijker aantonen van vascularisatie in plaats van richting, gevoeliger bij trage stroomsnelheden en het dieper kunnen onderzoeken) kiezen wij als regel voor Power-Doppler.

 

Techniek:

Kies voor PowerDoppler, het veld (de veldgrootte) staat automatisch ingesteld, bij voorkeur de veldgrootte niet veranderen ivm vergelijkingen met latere of eerdere metingen. Zoek eeb botstuk, achter het bot mag geen ‘ruis’ aanwezig zijn, stel de Gain daarop in. Geef zo min mogelijk druk! Druk met de transducer op gevasculariseerd weefsel kan de waarneming van vascularisatie totaal doen verdwijnen! (let dus ook op strakzittende kleding, zoals een opgerolde blousemouw bij elleboog onderzoek.  Onderzoek de structuur in ontspannen toestand (dus niet onder rek).

 

 

Beoordeling van de fasen van herstel of beschadiging van peesweefsel. (fasering of stadiëring)

Er zijn twee indelingen die de stadia van het peesherstel of van peespathologie aangeven

1.       Stadia van wondgenezing (normaal)

a.      Onstekingsfase (uren-dagen)                      geen vascularisatie

b.      Proliferatiefase (dagen-weken)                    WEL   VASCULARISATIE

c.      Remodelleringsfase ( 4-6 weken)                  geen vascularisatie

 

 

2.       Nieuwe model van Peespathologie (Cook)

a.       Reactieve tendinopathie                             geen vascularisatie

b.       Pees herstelt niet                                      BEGIN VASCULARISATIE

c.       Degeneratieve Tendinopathie                       VEEL VASCULARISATIE