Home

De site voor de Fysiotherapeut - Echografist! trefwoorden: Echografie Musculoskeletal ultrasound echography physiotherapist physical therapy  echo fysiotherapie hage fysiohage fysioecho fysio_echo fysio-echo
Inleiding
Deze site is bedoel

Sponsoren

 Sponsor worden?: fe @ info1.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d om fysiotherapeuten die zich gespecialiseerd hebben, of willen gaan specialiseren, in echografie op volkomen neutrale wijze te informeren over de mogelijkheden van echografie. Beginnend met basiskennis, maar eindigend met protocollen, instructievideo's en casussen willen wij voor de Fysio-Echografisten (FE-en) een vooral praktisch gerichte, informatieve site beheren. Zo willen wij op neutrale wijze informeren over bijvoorbeeld de verkrijgbare echografie apparatuur, literatuur, publicaties en cursusaanbod. Deze site is sinds 2013 uitgegroeid tot een uitgebreide informatieve site, waar elke fysiotherapeut of echografist regelmatig op terug zal kunnen vallen.

Als u als geïnteresseerde patiënt deze site bezoekt, verwijzen wij u graag naar <info patiënten>. Bezoekt u deze site als arts of specialist, dan is <info artsen - specialisten> speciaal voor u bedoeld.
 
Begin en doelstelling
Ik ben uw webhost, Jan Willem Hage, fysiotherapeut, sportfysiotherapeut, manueeltherapeut en Musculoskeletaal Echografist, met een praktijk met echo-enthousiaste collega's in Zeewolde (iets boven Amersfoort, in de Flevopolder).
Echografie maakt een explosieve 'tweede start' door, met name doordat enthousiaste collega's andere collega's inspireren. Er is dan ook al veel pionierswerk verricht. Inmiddels zijn de apparaten beter, en handzamer geworden, maar ook 'betaalbaar'. Bovendien biedt de 'directe toegankelijkheid fysiotherapie' (DTF), extra mogelijkheden, maar brengt ook extra verantwoordelijkheden met zich mee. Ook het stellen van (werk- en/of sub-) diagnoses is nu primair onze taak geworden!
Maar inmiddels is er ruime ervaring voorhanden, en deze ervaringen worden dan ook op deze site vrijgegeven, om ook u te inspireren. Dit alles om de echografie in Nederland op een zo hoog mogelijk niveau te brengen, met misschien uiteindelijk wel de (financiële) beloning die echografie verdient! Maar dat zullen we wel eerst moeten afdwingen door onze meerwaarde en kwaliteit aan te tonen. 
 
Anatomie (back to the roots)
In onze opleiding werd anatomie letterlijk als 'ontleedkunde' gedoseerd. Een spier had een origo en insertie, bijna altijd op het bot, en de toenmalige atlassen gaven een prachtig, maar niet realistisch beeld van door de subjectieve belevingen van de preparateurs en tekenaars opgemaakte plaatjes. Dat was anders in de eerste atlassen zoals Grey's anatomy, maar die plaatjes waren dan ook lang niet zo mooi. Inmiddels weten we dat bijvoorbeeld pezen en fascies een veel belangrijkere rol spelen dan aanvankelijk gedacht. Ook de eenvoudige schema's van schoudertesten van die pioniers uit die tijd zijn volledig achterhaald en zelfs tot op dag van vandaag wordt nog heftig gediscussieerd over de zin en onzin van bepaalde schoudertesten. Maar... echografie kan daar voor u meer duidelijkheid in brengen. Vandaar dat aan anatomie en testen op deze site veel aandacht zal worden besteed, want de echografie geeft ook veel nieuwe inzichten....
 
Waarom Echografie?
Als experts op het gebied van bewegen wordt van de moderne fysiotherapeut verwacht dat zij, daar waar mogelijk, inzicht verkrijgen in de aard, localisatie en prognose omtrent herstel van de klachten van een patient. Met behulp van echografie verruim je als fysiotherapeut jouw diagnostische  mogelijkheden.
Aan de hand van de echobeelden kun je;
  • Eventuele contra-indicaties uitsluiten (fracturen, uitgebreide weefselschade)
  • Het fysiotherapeutisch functie onderzoek bevestigen of relativeren
  • Localisatie, soort, ernst en omvang van weefselschade vastleggen
  • Baseline gegevens van de pathologie vastleggen en herstel in de tijd vervolgen
  • Besluitvorming over intensiteit met betrekking tot belasting ondersteunen.
Bij <meerwaarde> wordt uitgebreid ingegaan op de redenen en de meerwaarde van echografie voor de fysiotherapeut.