Hem

Den här sidan är menad som en repetition av de olika fysikkurserna som vi har jobbat med. Den är inte heltäckande, utan fokuserar mest på faktabitarna.

Filmer och liknande är filmade med mobilen, vilket gör att kvalitén är låg. Dessutom ställer Youtube till filmerna så inte ljudet synkar.
Hoppas ändå att något är användbart.

Om du tittar på undersidorna till den här sidan, så hittar du "Mål att uppnå", vilket är vad man ska kunna för att bli godkänd i slutet av åk 9. Det finns också "Mål att sträva mot", vilka beskriver vad undervisningen ska handla om.


Sidorna är inte klara, utan jag fyller på mer då och då.

Underordnade sidor (2): Mål att uppnå Strävansmål