Mekanik

Newtons bevægelseslove:

 • Newtons første lov (Lov om inerti): "Et legeme som ikke er påvirket af en kraft, eller af kræfter der ophæver hinandens virkning, vil enten være i hvile eller foretage en jævn retlinet bevægelse."
 • Newtons anden lov: "Et legeme med massen m, der påvirkes af en resulterende kraft F, vil have en acceleration a, som opfylder:
  F = m * a."
 • Newtons tredje lov: (Lov om aktion og reaktion): "Et legeme a der påvirker et legeme b med en kraft, vil blive påvirket med en lige stor modsat rettet kraft."


 Område fra syllabusOnline lektieSider i Bennys bog, der passer til emnet:  Praktisk arbejde til emnet
(J) betyder, der skal udarbejdes en jounal.
M1 

(6)
Kraft 

Normalkraften


Friktionskraft  EKSTRA
Side 26 - 28:
2.4 Gravitationskraften 
2.4.1 Isaac Newton
2.4.2 Kraftbegrebet

Side 36 (Opgaver)
2.9.15
2.9.16

 •  Måle kraftpåvirkning ved hjælp af newtonmeter. (Kraft II bevægelsesretningen)
 • Måle kraft ved træk af ting på forskellige underlag (friktion)
 • (J) Måle tyngdekraftens virkning på lodder med forskellig masse (graf og regression)
 • (J) Newtons 1. lov på luftpudebænk. 
 • Newtons 3. lov   

Jeg har fået spørgsmål om friktionskraft. Det er et emne, vi ikke lige kommer ind på nu, men interesserede kan se mere på linket. I vil kunne se, at friktionskraften bl.a har en sammenhæng med normalkraften. 
I beregning af friktionskraft indgår sinus (sin) til en vinkel. Indtil nu har vi kun talt om, at førsteaksen i koordinatsystemet med enhedscirklen kaldes cosinus. Andenaksen i samme koordinatsystem kaldes sinus. 

 M2

(8)Ss
Arbejde, kraft og energi 

Mekanisk energi. Opgaveløsning.

Effekt

Energi, effekt og nyttevirkning. Energikæder

(eks) Mekanisk energi Vibe
udløser potentiel energi

(eks) Frit fald gennem timer

(eks) Mekanisk energi, energibevarelse, Frit fald med G5 
Side 24
2.4.2. Kraftbegrebet

Side 30 - 32
2.6.2. Arbejde
2.6.3 Kinetisk energi
2.6.4. Potentiel Energi

Side 36 (opgaver)
2.6.16 Tyngdekraft
2.9.17 Arbejde
2.9.18 Kinetisk energi
2.9.19 Kinetisk energi
2.9.20 Potentiel energi


Side 37 - 49
Kapitel 3 Energiomdannelser

Side 50-51 (opgaver) • (J) Beregning af arbejde ved flytning af ting ved forskellige vinkler. Kraftmåling med Spark. 
  Formål til journal findes her
 • Beregning af arbejde ved løft med vægtstænger og taljer. 

 • (J)Frit fald gennem timer.
 • Poser med blykugler tabes fra kendt højde
 • Beregninger på Viten (arbejde og  energi)   (facitliste arb) (facitliste energi)
 M3

(6)
Tryk

Tryk. Definition

Opdrift - Archimedes lov

Opdrift. Opgave med opdrift af isbjerg

Opgave. Jernklods nedsænket i vand.

2. Hydraulik 
Side 26
2.5. Tryk

Side 73- 75
Kapitel 6 Tryk

Side 76-77 (opgaver) • Pascals Princip
 • Plastsprøjterne: Beregning af F på begge stempler. Og beregning med formlen for arbejde. Herunder beregning af strækning. 


Vandets tryk og ubåde:

YouTube VideoBremsesystem i bil

YouTube VideoSkift af bremseskive:

YouTube VideoLe Mans ulykke

YouTube Video
Simulationer til emnet
Comments