ŞƏKİ "XAN QƏBRİSTANLIĞI"NDA İSGƏNDƏR XAN XOYSKİNİN ARVADINA AİD BAŞ DAŞI AŞKAR OLUNDU

---NEW - 27.o4.2009 -

 

DIQQƏT !  Bu tarixdə, biz Şəki "Xan Qəbristanlığı"nda xoyskilərə aid daha bir baş daşını aşkar etdiyimizi ilk dəfə bəyan edirik! Baş daşının kitabəsi indiyə qədər oxunmamışdır və o, elmə məlum deyildi. Baş daşı  İsgəndər xan Xoyskinin arvadı Səadət bəyimə aiddir.  Mərhumənin 1819-cu ildə, atası İsmayıl xanın ölümündən bir-neçə gün sonra doğulması, tarixi sənədlərdən məlum idi, bu baş daşının üzərində isə onun dəqiq ölüm tarixi göstərilir: 1309-cu il zilhiccə ayının 29-u (1892-ci il, 24 iyul).                    

 

Aydın Məmmədov.