سایت تدارک پلاتفرمی برای حزبی آینده نگر برای ایران A planning site for a Futurist Party for Iran

بیانیهء جدایی کامل حکومت و مذهب در ایران

 

حزب سکولار دموکرات ایرانیان- پلاتفرم آینده نگر

 

دکتر اسماعیل نوری علا: پيامبران سيارهء جديد ميمون ها


 

 

درباره فدرالیسم در برنامه پیشنهادی حزب آینده نگر ایران

About Federalism in the Platform of Iran's Futurist Party

حزب سکولار دموکرات ایرانیان و پلاتفرمی آینده نگر

چند کلمه درباره حزب سکولار دموکرات ایرانیان-آینده نگر

A Few Words about Iranian Secular Democratic Party-Futurist

آینده نگرها و چپ: اختلافات و توافقات

Futurists and the Left: Differences and Agreements

آلترناتیو سکولار دموکراتها روشن، اما مسأله نقشه راه است

 

Lifeboat Foundation Futurist Advisory Board

 

SEARCH

 

پلاتفرم پیشنهادی برای حزب آینده نگر

Suggested Futurist Party Platform

 

حزب آینده نگر ایران

 


 

پلاتفرم حزب آينده نگر

سام قندچي

http://www.ghandchi.com/348-HezbeAyandehnegar.htm

Futurist Party Platform

http://www.ghandchi.com/348-HezbeAyandehnegarEng.htm

 

این قلم متن پلاتفرم پیشنهادی برای ایجاد حزب آینده نگر ایران را در ژوئیه 2001 به رشته تحریر درآورده،  و مقدمه به متن فارسی توضیحی بود برای اینکه چرا ایجاد حزبی،  با چنین پلاتفرمی،  برای توسعه آینده ایران اهمیت کلیدی دارد. این پلاتفرم آینده نگر برنامه پیشنهادی برای حزب آینده نگر ایران است. هدف از این طرح،  دستیابى به اصول و خط مشى هاى دموكراتیک و آینده نگر  در عرصه هاى مختلف سیاسى، اجتماعى، واقتصادى براى ایران، و زندگى ایرانیان است.  با اینکه حزب آینده نگر،  استقلال سیاسی و هویت انتخاباتى خود را حفظ میکند، لیكن این خط مشى ابدأ بمعناى عدم ایجاد ائتلاف و اتحاد با احزاب و سازمانهاى دیگر نیست.
 

عرصه سیاست

 • دولت قدرال: هدف حزب آینده نگر در این عرصه،   شكل دادن به عدم تمركز دموكراتیک و تجدید ساختمان سیاسى كشور ایران، به شكل یك جمهورى فدرال است.  در واقع ایجاد یک جمهورى فدرال در ایران تنها راه دموكراتیک جلوگیرى كننده ازپاره پاره شدن ایران و اجتناب از دچار شدن به سرنوشتى نظیر كشور سابق یوگسلاوى مى باشد.  فدرالیسم بویژه به مناطقى چون آذربایجان و كردستان و بلوچستان ایران كمک مى كند تا بطور عادلانه ترى در چارچوب كل ایران، به نیازهاى قومى و فرهنگى خود دستیابى ییدا كنند. سیاست خارجى و دفاع ملى در عرصه دولت فدرال خواهد بود، و اجراى طرح هاى فرهنگى و اقتصادى از طریق دولت ایالتى انجام خواهد شد (توضیح مهم درباره این بند را در لینک زیر بخوانید http://www.ghandchi.com/754-federalism-va-iran.htm.)

 • انتخابات محلی:  شكل دادن به انتخابات محلى در سطح شهرهاى بزرگ اصلى ایران،   استان ها،   و شهرهاى كوچک،   براى انتخابات مقامات محلى،   نظیر انتخاب مقام شهردار،   اهمیت ویژه اى جهت گسترش فدرالیسم در ایران دارد.  تعیین جزئیات مقامات  انتخابى،   و همچنین اختیارات محلى،   در زمینه ى مقررات شهرى،   نظیر مقررات راهنمایى و رانندگى،   در راستاى ایجاد سیستمى است كه همه چیز از مركز كنترل نشود،   و به عبارت دیگر هدف،   عدم تمركز قدرت در جمهورى فدرال ایران است .

 • طرح انتخاب از طریق رأی مستقیم Ballot Initiatives: این طرح یك مكانیسم جدید دموكراتیک در كشورهاى پیشرفته غربى مى باشد،   كه اجازه مى دهد  مردم بطورمستقیم،   در مورد بعضى قوانین یا موضوعات معین،   نظیر غیرقانونى كردن سیگار کشیدن در رستوران ها،   تصمیم بگیرند،   وبدین طریق فراسوى سیستم دموكراسى نمایندگان پیش بروند.  اینگونه طرح ها،   با تعداد معینى امضاء كه حداقل امضاء لازم است،   در دوره هاى راى گیرى مختلف،   موضوع  مورد راى را،   جهت راى  گیریِ ،  در اختیار عامه ى مردم قرار مى دهد. بدینوسیله دموكراسى مشاركتى در كشور شكل مى گیرد.

 • جمهورى سكولار: یک جمهورى سكولار غیرمذهبى مىبایست جانشین رژم جمهوری اسلامی شود. الغای آپارتاید مذهبى و تئوكراسى اسلامى در ایران،   و حمایت از جدائی کامل مذهب و سیاست.  این جمهورى مى بایست كه تمام قوانین آزار و اذیت علیه منكران مذهب،   و قوانین قصاص اسلامى نظیر سنگسار،   و قطع عضو را لغو کند. جمهورى سكولار تضمین قوانین مدنى و لغو قوانین مذهبى را سر لوحه ى مسئولیت خود قرارداده،   و قوه ى قضائیه را از كنترل روحانیون خارج مى سازد.

 • آزادی احزاب سیاسی: آزادى احزاب در واقع مهمترین اصل لازم براى تضمین انتخابات واقعى در جامعه مى باشد. همه ى احزاب مى بایست بتوانند آزادانه در اماكن عمومى اجتماع كرده،  و افكار و برنامه هاى خود را به مردم ارائه داده، و به بحث بگذارند. این احزاب باید همچنین بتوانند انتخابات میان دوره اى،   جهت تعیین كاندیداها و پلاتفرم هاى مختلف درون حزب خود را - آنهم بدون دخالت دولت و شوراى نگهبان - برگزار كنند.  دستگاه سانسور شوراى نگهبان مى بایست كاملأ از بین برود،  و وزارت كشور موظف است تا حقوق همه ى كاندیداهاى احزاب گوناگون،  براى انتخابات هاى عمومى را،  تضمین کند.

 • مجلس: مجلس یا پارلمان ایران یك نهاد مستقل مقننه براى كشور است كه تضمین كننده ى دموكراسى نمایندگان مردم و عامه مى باشد.  انتخابات براى این پارلمان مى بایست همراه با آزادى كامل همه ى احزاب و كاندیداهاى مختلف صرفنظر از نظریات فلسفى و مذهبى آنها باشد.

 • كتترل و تعادل دموكراتیک:  کنترل و تعادل قدرت در شاخه هاى مختلف قدرت ( قوه ى قضائیه و مجریه و مقننه )،  بهترین تضمین دموكراسى براى تامین آزادى و عدالت مى باشد،  و آن چیزى است كه چگونگى اجراى سیستم قدرت در یك نظام دموكراتیك را،   از سیستمی استبدادى جدا مى سازد.  توجه به قوانین واقعى دفاع از اقلیت ها در جامعه،   و ایجاد مكانیسم هاى مختلف كنترل و تعادل قدرت،   مهمترین اصول  قانون اساسى براى تضمین آزادى در آینده ى جامعه ى ایران مى باشند. این امر نباید بمعنى بزرگ كردن بى دلیل سازمان دولتى تلقى شود، كه در این حالت  چنان بوركراسى اى،   خود ناقض كنترل و تعادل است.

 • اعلام دارائى و فعالیت هاى تجارتى مسئولین دولتى: بمنظور جلوگیرى از فساد در بخش هاى گوناگون قواى مقننه،  قضاثیه،  و مقننه در جمهورى آینده ى ایران،  همه ى مسثولین بالاى دولتى مى بایست فعالیت هاى اقتصادى و تجارى خود را قبل از قبول مقام دولتى براى بررسى مردم به عموم اعلام كنند.

 • گروه ناظر خزانه دارى فدرال: جهت نطارت بر نرخ ارز،  تورم،  نرخ سود، سرمایه ى بانک ها و كنترل سلامت اقتصادى كل اقتصاد كشور،   مى بایست در جمهورى فدرال ایران گروه ناظر خزانه داری فدرال تشكیل شود.  این گروه مى بایست از قواى سه گانه مقننه، قضائیه و مجریه،   مستقل بوده،   و رئیس آن نیز باید در برابر هر سه قوه پاسخگو باشد. رئیس خزانه دارى فدرال مى بایست در جلسات مجلس حضور یافته،   و سیاست هاى خود را براى نمایندگان مردم توضیح داده،   و به پرسش هاى احتمالى نمایندگان مجلس پاسخ بدهد.

 • سیاست خارجی: دولت جمهورى فدرال آینده مى بایست در عرصه ى سیاست خارجى روش پروفشونالیسم ( حرفه اى گرایى را پیشه ى خود ساخته،   و از سیستم هاى فئودالى قول و قرار در سیاست خارجى اجتناب ورزد. همچنین مى بایست كه با روش پروفشنال ( حرفه اى ) از ایران دفاع كرده،   و در عین حال نیاز مشاركت كامل در اقتصاد جهانى را سرلوحه ى رهنمودهاى تصمیم گیرى هاى خود قرار دهد.

 • حقوق بشر: حزب آینده نگر ایران مى بایست فعالانه از سازمان هاى حقوق بشر كه براى منشور حقوق بشر مبارزه مى كنند پشتیبانى كند،   و در روابط داخلى و خارجى خود،   معیار حقوق بشر را ملاك ارزشى روابط بین انسان ها و ملل تلقى نماید،   و نیز در راستای احقاق این حقوق براى آحاد مردم گام گذارد.

 • حق جدائی علنی از حزب: حزب آینده نگر ایران در عین كوشش جهت عضو گیرى،  و ضمن تأکید برمسئول بودن اعضاء در مقابل برنامه ى حزب، می بایست در عین حال مدافع حق هر عضو براى جدایى علنى از حزب باشد. بعبارت دیگر خروج از حزب بایستى كاملأ آزاد بوده،   و هیچگونه ترس و تهدیدى براى اعضاء  بخاطركناره گرفتن از حزب وجود نداشته باشد.

 • حقوق فردی: حزب از توسعه و پشتیبانى كامل حقوق فردى براى همه ى انسانها،   بدون هیچگونه تبعیضى دفاع كرده،   و كوشش هر فرد براى دنبال كردن خوشبختى را،   كاملا محترم مى شمارد،   و آن را بمثابه حق انسانى مبناى قوانین اجتماعى مى داند.

 • مجازات اعدام: حزب برای الغای شکنجه و الغای مجازات اعدام برای همه انسانها مباررزه میکند.

 • محیط زیست: حزب آینده نگر از خط مشى ها و سیاست هایى كه از نظر اكولوژى و محیط زیست با محتوا هستند حمایت می كند،   حتی اگر در بعضى اوقات،   این سیاست ها از نظر مالى،   منافع فورى مادى به همراه نداشته باشند.  البته این موضع بمعنى بى توجهى كامل به نیازهاى اقتصادى جامعه نخواهد بود.

 • لغو نظام وظیفه اجباری: ترویج لغو سربازی اجبارى،   و استفاده از كادرهاى نظامى حقوق بگیر یراى هرگونه نیاز نظامى جامعه.

 • مسائل جدبد اخلاقى: حزب آینده نگر ایران عدم دخالت دولت در موضوعات اخلاقى نوینى كه در نتیجه بعضى پیشرفت های تكنولوژیک،   در ارتباط با بدن انسان پیش آمده را،   ترویج مى كند. از جمله خودكشى آگاهانه Euthanasia که بعلت درد زیاد خواسته شود،  تغییرجنسیت،  بانک اسپرم،  مادرهاى سروگیتSurrogate  كه فرزند زوج  دیگرى را در رحم خود پرورش دهند،  و یا موضوعات مربوط به سقط جنین،  كنترل بارورى،  و استفاده از اجزاء بدن انتقالى نظیر كلیه و قلب.  در همه ى این زمینه ها،   در صورت بودن اختلاف،   دادگاه ها از نظرات موافق و مخالف متخصصین استفاده كرده ، و بدینگونه به قضاوت عادلانه دستیابى خواهند كرد،  ولیكن حزب در رابطه باتكامل تكنولوژیک و ارتباط با دولت،  تا حد امكان عدم دخالت دولت در این عرصه ها را رهنمود خود مى كند.

 • زنان: نشویق مشاركت زنان در تمام عرصه هاى زندگى ایران و ایرانیان،  و  در تمام سطوح،  خواهان از بین بردن موانع مذهبى، قانونى، وسنتی، كه جلوگیرنده شركت كامل زنان در عرصه هاى سیاسى، اجتماعى،  و اقتصادى ایران هستند،  مى باشد.  زنان نقش بسیار پراهمیتى در اقتصاد هاى فراصنعتى ایفا مى كنند، و آنان مى توانند پیشقراول توسعه ایران به یک جامعه اطلاعاتى فراصنعتى باشند.

 • اقلیت هاى ملی، قومى و مذهبى: حزب آینده نگر ایران جهت تامین نیازهاى ملى،   قومى و مذهبى اقلیت هایى كه در درون جمهورى فدرال ایران زندگى مىكنند،   از گسترش ارگان هاى محلى و ایالتى در كشور كاملأ پشتیبانى مى كند.

 • رسانه هاى عمومى: حزب از استقلال كامل رسانه هاى عمومى و عدم دخالت دولت در كار این رسانه ها و تضمین آزادى مطبوعات دفاع مىكند.  حزب همچنین خودكفایى و خصوصى بودن رادیو،  تلویزیون،  روزنامه ها،  خبرگزاری هاى اینترنتى،  و سایر رسانه های عمومی را تشویق ومورد حمایت قرار میدهد.

 • عدالت اجتماعى و مدد كارى اجتماعى: حزب آینده نگر ایران دیدگاه عامیانه ى سود و پول مركز بینى از مردم و جهان را رد كرده،  و از جنبشى كه توسعه دهنده ى منفعت شخصى روشنبینانه از فرد،  مؤسسات تجارى،  و دولت است، دفاع میکند.  این همان نظریه ى فیلسوف معروف جان رالز است که به حد اکثر رساندن  حداقل اجتماعی را بعنوان طرح عدالت اجتماعی ارائه کرده است.  حزب همچنین از برنامه هاى مددكاى اجتماعى،   كه از سرمایه گذارى در عرصه هاى تكنیكى نوین،   همراه بازپرداخت بیمه بیكارى و تامین بهداشت و آموزش رایگان است،  كاملا یشتیبانی  می كند، گرچه  در عین حال،  آزادى مؤسسات خصوصی جهت نأمین این خدمات را لازم مى داند.

عرصه آموزش و فرهنگ

 • احترام به حیات: حزب دیدگاه ستایش از زندگى دراشكال گوناگون و همه ى ارتباطات متقابل آنرا ترویج مى كند.

 • آموزش سكولار(لائیک): حزب آینده نگر ایران مخالف هر گونه ترویج مذهبى یا ایدئولوژیكى در مدارس عمومى مى باشد.

 • عدم خشونت: حزب عدم خشونت در زمینه هاى فردى و سیاسى را تروبج مى كند،   و از صلح و دموكراسى در كلاس درس،   و محل كار،   و در  عرصه ى سیاسى پشتیبانى مى كند،   و در ابعاد احساسى و معنوی، حیات را نیز در كنار عرصه هاى فكرى و جسمى مورد توجه خود قرار مى دهد.

 • صلح: حزب آینده نگر ایران با هر گونه استبداد،  جنگ، بى عدالتى،  و تجاوز مخالفت كرده ، و مى كوشد تا بر احساس ناخود آگاه فرار یا جنگ در بشر چیره شود،   تا به اینطریق تضمین نهائی صلح پایدار در جهان را قابل دستیابى کند.

 • تنوع: شناخت اهمیت تنوع  و ترویج دستاوردهاى هر نژاد،  ملیت، فرهنگ، مذهب،  جنسیت،  تمایل جنسى،  و ارزشمند دیدن فرد،   جدا از اختلاف سنی و اختلاف در توان هاى فردى.  اینها همه موضوعاتى هستنند كه حزب سعی درجهت تامین آنها در جامعه میکند.

 • خط مشى دولت در عرصه ى آموزش: جلوگیرى از هرگونه دخالت و سانسور در عرصه هاى  موسیقى،  هنر،  فستیوال ها،  و فعالیت هاى دیگر فرهنگى.

 • آموزش هنر: ترویج همكارى نزدیك آموزگاران و هنرمندان ،  جهت معرفى دانش آموزان به فرماى مختلف هنرى،   با آزادى كامل از دخالت هاى دولنى و مذهبى.

 • میراث فرهنگى: ترویج تحقیقات غیر دولتى در زمینه هاى هنر و فرهنگ،  از طریق سازمان هاى غیر انتفاعى نویسندگان،  هنرمندان،  و موسیقیدانان،  جهت كمك به جوانان در دستیابى به ریشه هاى فرهنگى و هنرى خویش.

 • ورزش: ترویج ایجاد مؤسسات خصوصى ورزشى،  و ترغیب عدم دخالت دولت در عرصه ى ورزش ایران.

 • تأمل اندیشمندانهmeditation: در عین پشتیبانى از جدایى فرایض مذهبى از فعالیت هاى دولتى،  و ترویج كامل و بدون قید و شرط جدایى دولت و مذهب، در جمهورى سكولار ایران،  از ترویج كوشش هایى نظیر تأمل اندیشمندانه،  كه درک مرتبط بودن همه ى هستی را گسترش میدهد، پشتیبانی میشود.

 • همآهنگی مستقلانهAutonomous Synchronicity: تاكید بر دموكراتیزه كردن همه نهادهاى بشرى،   جهت دستیابى به خوشحالى فردى،   و رسیدن به هماهنگى مستقلانه انسانها،   بمثابه ایده آل روابط انسانها و نهادهاى اجتماعی.

 • واپس گرائى: مخالفت با تبلیغات باصطلاح عصر نوینnew age ، كه در واقع مروج واپس گرائى قرون وسطایى هستند،  و حركتى به جلو  بسوى جامعه اطلاعاتی فراصنعتی را نمایندگی نمیکنند، و آلترناتیوهای  ییشرو در برابر معضلات جامعه صنعتی را طرح نمیکنند.  حزب آینده نگر ایران تشویق به درك جدید از كل جهان،  و ترویج جرئت به مقابله با اعتقادات مذهبى و فلسفی عامیانه در باره ى مبدا و سرنوشت بشریت و جهان را،  سرلوحه کوشش های اجتماعی خود قرار میدهد.

 • تکنولوژی: استفاده از آخرین تكنولوژى هاى كامپیوتر و ارتباطات،  جهت بالا بردن راندمان مدارس،   در عین توجه به اهمیت عامل انسانى و نقش آموزگاران در أموزش.

 • زبان آموزش: پشتیبانى كامل از آموزش دوزبانه در مناطق مختلف جمهورى فدرال، كه در آن ملیت ها و اتوام مختلف به زبانهاى گوناگون سخن مى گویند.

عرصه بهداشت

 • دولت و بهداشت: ترویج دخالت حداقل در توسعه نهادهای گوناگون مؤسسات بهداشتى،  در عین پشتیبانى از برنامه هاى مددكارى اجتماعى،   جهت تضمین بیمه حداقل براى همه ى مردم.

 • اعضای بدن انتقالی: کمک به توسعه تولید قطعات مصنوعی بدن، تا كه بطور اساسی به اعمال وحشیانه ى گرفتن عضو بدن از زندانیان و تهیدستان پایان داده شود.

 • مواد مخدر: ترویج پیوستن و همكارى نزدیك با مؤسسات بین المللى، كه با مشکل بین المللى مبارزه مى كنند،  و نه از طریق كوشش منزوى براى حل این معضلات در جدایى از دیگران.  همچنین همكارى با سیستم آموزشى، جهت ایجاد برنامه هاى مشترك  با سیستم بهداشتى در مدارس، براى پاسخگویى به این معضل اجتماعى،  بجاى كوشش بمنظور حل آن از طریق اعدام و خشونت.

 • کنترل جمعیت: همكارى نزدیك با سیستم آموزشى و دانشگاهها جهت پاسخگوئى به معضلات حاملگى و بارورى جوانان، و همچنین براى آموزش كنترل جمعیت در درون خانواده.

 • تحقیقات پزشكى: ترویج شركت فعال در كوشش هاى بین المللى، براى تحقیق در عرصه هاى بیماری های ایدز، سرطان ، الزایمر، و بیماری هاى كشنده ى دیگر.

عرصه اقتصاد

 • کشاورزی: ترویج كاربردهاى بیوتکنولوژی،  ژنتیک و تكنولوژی های جدید براى مدرنیزه كردن سیستم كشاورزى ایران.

 • زیر بنای فراصنعتی:  حمایت از توسعه موسسات فراصنعتی، و از رده خارج کردن صنایع دود زای گذشته.   ترویج تکنولوژی های کامپیوتر، ارتباطات،  ژنتیک، و ارتباطات ماهواره اى، براى ساختن زیربناى لازم جهت توسعه فراصنعتى ایران.

 • صندوق ملی-سهامی: ایجاد یك NGOصندوق سهامی- ملى با درآمد نفت، و دادن یک سهم به هر ایرانی، جهت تأمین سرمایه غیر دولتی، برای توسعه زیربناى فراصنعتی ایران.

 • ارتباطات: پشتیبانى از ساختمان و گسترش شبكه فیبر نورى براى اتصال شهرهاى اصلى ایران ، و همحنین جهت ارتباط سواحل دریای مازندران در شمال، و سواحل خلیج فارس در جنوب ایران،  و ایجاد اتصال سریع ارتباطات ایران به شبكه هاى جهانى.

 • تكنولوژی هاى مورد نیاز: نمركز بر تكنولوژیهای كامپیوتر، شبکه های اطلاعات و ارتباطات،  و همچنین ننوتکنولوژی، بیو تکنولوژی، تكنولوژی انرژی خورشیدى، شعورماشینى، و فضانوردی.

 • انتر پرونرentrepreneur: حمایت از سرمایه گذاران نوین برروی تکنولوژی های جدید. این کارآفرینان ستون فقرات رشد اقتصاد های فرا صنعتی هستند.

 • صنایع سنتى: پشتیبانى از پیشرفت دادن صنایع سنتى نظیر قالى بافى،  به استانداردهاى قرن بیست و یكم.  این صنایع نیاز به مدرنیزه شدن دارند،  كه از طریق استفاده از آخرین نرم افزارها جهت طراحى،  و وسایل مؤثرتر تكنیكى فرش بافی،   میسر مى شود. اینگونه صنایع،  در رقابت در بازارهاى جهانى،  لطمه زیادى خورده اند،  و این امر بدلیل تكنولوژى عقب مانده،  و بازاریابى غیرعلمى این صنایع مى باشد.

 • نبروى كار ماهر: ترویج همكارى نزدیك دولت با دانشگاه،  و مراكز تحقیقاتى،  جهت ایجاد نیروى كار بسیار پیشرفته.  جامعه ى فراصنعتى نیاز به نیروى كار بسیار پیشرفته،  با تخصص هاى بسیار بالاى تكنیكى دارد، و حزب آینده نگر مروج آموزش و تجدید آموزش نیروى كار ایران،  براى پاسخگویى به این نیازهاى دنیاى قرن بیست و یكم مى باشد.

 • بازار: مخالفت با هرگونه ارفاق دولت به بازار سنتی ایران در برابر انواع دیگر روابط مالكیت در ایران.

 • بازار سهام (بورس): ترویج گسترش بازار سهام بورس ایران،  به سطح بازارهاى بین المللى سهام در جهان ،  و در عین حال ایجاد یک كمیسیون كنترل سهام ،  برای نظارت مبادلات سهام ،  جهت جلوگیرى از هرگونه كلاه بردارى در بازار سهام ،  و جلب اعتماد سرمایه به این بازار.

 • روابط مالكیت: دولت نبایستى كه از یك شكل مالكیت در برابر اشكال دیگر آن دفاع كند،  بلكه باید در محدوده ى امكانات خود،  از اعمال مالكیت دولتى جلوگیرى كند. روابط مالكیت مى تواند از مالكیت خصوصى یك مؤسسه تولید كننده ى دستگاه های ارتباطات گرفته ،  تا مالكیت كارمندان یك شركت هواپیمایى،  تا مالكیت خصوصى و غیر انتفاعى یك رادیو  تلویزیون ،  تا مالکیت فدرال یا مالكیت شهرى یك پارك و محل تفریحى را شامل شود.

 • قوانین آنتی تراستanti-trust: قوانین آنتی تراست برای تأمین قانونى و حمایت مصرف كنندگان،  و نیز جهت تامین رقابت عادلانه مؤسسات تجارتى لازم هستند. چراكه بدون چنین قوانینی، یک شركت مى تواند موسسات  اقتصادى رقیب را خریده،  و قیمت هاى كاذب را به مصرف كنندگان تحمیل کند.

 • عدالت اقتصادی:  تأمین عدالت اجتماعى در هر گوشه ى جهان، حمایت از ایجاد یك بخش (سكتور ) وسیع مددكارى اجتماعى در اقتصاد حهانی را لازم میکند، كه بتواند فعالیت هاى خلاق براى نتایج دور دست بشرى،  كه از نتایج اقتصادى فورى مالی جلو هستند را ،  تامین كند.  در حال حاضر این نقش را دولت ها انجام مى دهند.

 • مزد حداقل براى همه: ایجاد مزد حداقل براى همه ،  و تعیین مزد حداكثر براى كارمندان دولتى ،  و آنان كه در مؤسسات عمومى كار مى کنند ،  باستثنأ موسسات خصوصی.

 • بیكارى: ترویج برنامه هاى آموزشى و تجدید آموزش مورد نیاز اقتصاد نوین براى بیكاران، بجاى آنكه مشاغل كاذب براى بیكاران ایجاد شود، كه اكثر اوقات   نتیجه اى جز جلوگیرى از روند اتوماتیك شدن در اقتصاد جامعه را به بارنمیاورد،   و موجب عقب ماندگى جامعه مى شود.

 • فقر: پشتیبانى از طرح هایى كه فعالیت اقتصادى براى نیازمندان را بوجود میاورد. حتی مؤسمسات خیریه اى كه مهارت های كارى جدید را ترویج میکنند، آنگونه مؤسساتى هستند كه بهتر به فقرا براى مستقل شدن کمک میکنند. حزب آینده نگر از اینگونه موسسات خیریه حمایت میکند.

 • برنامه ربزى دولتی: برنامه ریزى دولتى،  بویژه در عرصه هاى انرژى و ارتباطات،  هنوز اهمیت خاصى برای هر دولت ملى دارد. گروه برنامه ریز مى بایست در ارتباط نزدیك با بخش خصوصى كار كند، تا آنكه به هدف تامین تحقیقات پایه اى و زیربنایی براى مؤسسات كلیدى خصوصى در جامعه دست یابد،  و نه آنكه دولت را به مالك مطلق این صنایع نوین تبدیل کند.

 • مدیریت موسسات دولتی: مؤسسات دولتى نظیر صنایع نفت و مس،  مى بایست سعى کنند كه بخش خصوصى و غیرانتفاعی، در این رشته ها رشد نماید ،  و نه آنكه این رشته هاى اقتصادى را درمونوپول و انحصار خود تا ابد نگهدارند.

 • قانون عدم رقابت: دولت نبایستى اجازه داشته باشد كه با مؤسسات غیردولتى در عرصه هاى فرهنگى و تجارى رقابت كند.

 • صندوق ملی-سهامی: ساختارى كه جایگزین اقتصاد دولتى شده و شرایط مشاركت مستقیم مردم در مالكیت اجتماعى را فراهم نماید.

 • سیاست هاى ضد-حمایت گرایى: مخالفت با سیاست هاى وارداتى و صادراتى كه بر مبناى حمایت از صنایع داخلى هستند،  و بجاى آن،  تعیین سیاست هائى جهت حمایت از مصرف كنندگان در ایران.  اگر صنایع داخلى نتوانند قیمت،  توان و كیفیت لازمى كه مصرف كنندگان ایران طلب مى كنند را تامین كنند،  نبایستى با سیاست حمایت گرائى صادرات و وادرات پشتیبانى شوند. بعوض بایستى با برنامه هاى تكنیكى و علمى، به آنها کمک شود تا به سطح عالى و همتایى با  صنایع پیشرفته در سطح جهانی برسند.

 • صندوق ترویج صادرات: تشكیل یك صندوق مالى با تاكید بر صادركنندگان ایرانى ،  و مشاركت فعال در اقتصاد گلوبال. این امر براى اقتصاد ایران كه تاكید یك جانبه اى بر صدور نفت دارد بسیار حیاتى است. در واقع بغیر از نفت، ایران اساسأ یک کشور وارد کننده است ، و نه صادر کننده محصولات.  ترویج صادرات در رشد آینده فراصنعتى ایران اهمیت خاصى خواهد داشت.

 • تحقیقات تامین شده از طریق صنایع: ترویج تحقیقات علمى كه از طریق صنایع تامین شوند،  و نه فقط از طریق دولت. این نوع تحقیقات از طریق صنایع،  در ایران،  بسیار ضعیف هستند،  و این ضعف به گسترش اقتصاد فراصنعتى در بخش خصوصى لطمه می زند.

 • علم: ترویج همكارى هاى نزدیك مؤسسات علمى بین المللى با تحقیقات علمى پیشرو در ایران.  قدرت ایران و ایرانیان در علوم پایه اى،  نقش برجسته ایران و ایرانیان را در جامعه فراصنعتى تضمین مى كند.

 • همكاری هاى منطقه اى: پشتیبانى از شكل گیرى همكارى با دولت هائى نظیر سنگاپور،  كه مى توانند به ایران جهت رسیدن سریع به جامعه فراصنعتى اطلاعاتى كمك كنند.  در اقتصاد جهانى كنونى،  نزدیكى جغرافیایى،  مهمترین فاكتور در شكل گیرى همكاریهاى بین المللى نیست.

 • سازمان اوپک: ترویج آنگونه خط مشى اى براى اوپک ، كه بتواند توسعه زیربناى فراصنعتى ایران را تسریع كند،  و به ایران جهت توسعه ى آلترناتیوهاى منابع انرژى كمك کند.  هرچند سیاست ایران در سازمان اوپك،  اهمیت بسیار مهمى در درآمد كنونى ایران دارد و براى شركت هاى نفتى و دیگران كه از نفت سود مى جویند ،  حائز اهمیت بالایى است ،  ولیكن ما مى بایست كوشش كنیم ،  تا از سیاستى پیروى كنیم ،  كه همكارى بیشترى بین ایران و كشورهاى پیشرفته،  جهت توسعه ى سریع تر ایران،  در راستاى جامعه فراصنعتى فراهم کند قبل از آنکه آلترناتیو کم هزینه نفت بوسیله ننو تکنولوژی  یا راه های دیگر ساخته شود.

 • استراتژى تولید انرژى: پشتیبانى از كوشش هایى كه از ایران رهبری آلترناتیوهاى انرژی آینده را بسازد،  و نه آنكه آنرا به رهبر صنایع كهنه ى نفت تبدیل كند. منابع آلترناتیو ، نظیر انرژى خورشیدى و فیوژن ،  ممكن است كه امروزه از نظر اقتصادى مقرون به صرفه نباشند ،  لیكن یك تحول اختراعی پایه ای در این عرصه ها ،  مى تواند تمام تعادل قدرت در عرصه انرژى را بهم بزند.  همچنین مى بایست ترویج ایجاد  كارخانه هاى تولید انرژى الكتریكى در نقاط مقرون به صرفه معین در ایران،  و ایجاد شبكه كابل هاى ملى ولتاژ بالا مورد نظر قرار داد.  سیم كشى هاى ولتاژ بالا در زمان حاضر ،  افت خیلى كمى در فواصل طولانى دارند،  و استراتژی گرید سراسری، در بیشتر نقاط جهان مقرون به صرفه تر است ، چرا که شبکه اجازه میدهد ،  تولید نیرو در نقاط مختلف ،  بستگی به خرج تولید ایجاد شوند ،  ولی در هر نقطه کشور قابل فروش و استفاده باشند.

 • مالیات: تبدیل صنایع دولتى نظیر نفت كه مى توانند خصوصى شوند،  به مؤسسات خصوصى یا NGO،  و ایجاد یك سیستم مالیاتى براى اخذ مالیات از این مؤسسات،  از طریق ایجاد سیستم مالیاتى تصاعدى،  جهت تامین نیازهاى دولت،  باعث مى شود كه دولت،  كمتر به صنایع دولتى وابسته شود،  و بیشتر به مالیات دهندگان وابسته گردد،  و در نتیجه دولت بیشتر به مردم پاسخگو خواهد شد.

 • اتحادیه هاى كاركرى: پشتیبانى از اتحادیه هاى مستقل كارگرى،  و مخالفت با اتحادیه هاى اجبارى دولتى.

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ

http://www.iranscope.com 
http://www.ghandchi.com

12 شهريور 1383

Sept 2 , 2004

 

اين نوشته بخشي از فصل پانزدهم ويراش جديد کتاب ايران آينده نگر است

http://www.ghandchi.com/500-FuturistIran.htm

 


Futurist Party Platform

Sam Ghandchi

http://www.ghandchi.com/348-HezbeAyandehnegarEng.htm

پلاتفرم حزب آينده نگر

http://www.ghandchi.com/348-HezbeAyandehnegar.htm

 

I wrote this proposed platform in July 2001, and my introduction to the Persian translation, explains more about why forming a party with a platform like this, is so critical for Iran's development.  This Futurist Platform is the proposed party program for Hezb-e Ayandeh-Negar-e Iran.  The aim is to achieve the following democratic and futuristic policies and principles in different political, social, and economic areas of Iran and Iranian life.  The Iranian Futurist Party will strictly maintain an independent political and electoral identity, although this policy will not prevent it from forming coalitions and alliances with other parties and organizations.

 

POLITICS:

 

 

 • LOCAL ELECTIONS: Build up district elections for local Municipalities, Cities, and Provinces to further federalism in Iran.

 

 • BALLOT INITIATIVES: Institute "Ballot Initiatives", with direct voting of all Iranians for Propositions, at State and Federal level, to go beyond representational democracy and to actualize participatory democracy.

 

 • SECULAR STATE: Promote abolition of the Islamic Apartheid and Theocracy of the Islamic Republic of Iran and support a non-compromising full separation of state and religion and formation of a secular Republic of Iran. Abolition of all Islamic laws of persecution of heretics, and the Qessas laws such as laws prescribing stoning, amputations, etc.

 

 • FREEDOM OF POLITICAL PARTIES: Ensure the freedom of association by allowing all political parties to participate in all elections and voting of the country.  Allow primaries of these parties before the national election so that they become the vehicle of screening of the candidates rather than any organ like the current Council of Guardians of the Islamic Republic of Iran.

 

 • PARLIAMENT: Support a parliament, as an independent legislative branch of government, ensuring representational democracy.

 

 • CHECKS & BALANCES: Support division of power between judicial, legislative, and executive branches of government with complete checks and balances.

 

 • DISCLOSURE OF COMMERCIAL ACTIVITIES OF STATE OFFICIALS: Prevent corruption in executive, legislative, and judicial branches of the government.

 

 • FEDERAL RESERVE: Institute an independent Federal Reserve Board to oversea the Exchange Rate, inflation, interest rates, and the overall economic health of the federal Republic of Iran.

 

 • FOREIGN POLICY:  Promote professionalism rather than honor system in Foreign Policy.  Promote Iran's independence, while recognizing the need for  full participation in global economy and global institutions such as the UN.

 

 • HUMAN RIGHTS: Actively support human rights organizations campaigning for Universal Declaration of Human Rights (UDHR).

 

 • RIGHT OF DISSENT: Build membership accountability to the Futurist Party program, nonetheless, fully support the right to public dissent by any member.

 

 • INDIVIDUAL RIGHTS: Promote and fully support the individual rights of every person and their pursuit of happiness.

 

 • DEATH PENALTY: Abolish torture and death penalty for all.

 

 • ECOLOGY: Support ecological and environmentally sound policies that at times may even undermine immediate financial gains.

 

 • DRAFT: Abolish compulsory draft and conscription (sarbAzi-e ejbAri) and any needed army to be run as a paid enterprise of cadres.

 

 • NEW ETHICAL ISSUES: Promote noninterference of state in new ethical issues of Euthanasia, Sex Change, Sperm Bank, Surrogate Mothers, Abortions, Methods of Birth Control, and Human Transplant, and when conflicts come up, the courts to seek the pro and con opinions of the experts in the field.

 

 • WOMEN:  Promote participation of women in every aspect of Iranian life, and at all levels of contribution by removing all the religious, legal and traditional obstacles preventing their full participation in the political, social, and economic affairs of Iran.  Women are playing a very significant role in post-industrial economies and they can spearhead the development of Iran to a post-industrial information society.

 

 • NATIONAL, ETHNIC, & RELIGIOUS MINORITIES: Expand the state and local organs to encompass all the needs of national, ethnic, and religious minorities in the federal republic of Iran.

 

 • MASS MEDIA: Support full independence of mass media from the government interference and full guarantee of freedom of the press. Promote self-sufficiency and privatized radio, TV, newspapers, Internet_based news, and other forms of mass media.

 

 • SOCIAL JUSTICE & WELFARE: Oppose the popular money and profit-centered view of people and the world; and to support the manifestation of a movement towards enlightened self-interest; for individuals, businesses, and governments.  Support welfare programs that promote new technical investments, or compensate for unemployment, or provide public health and education.

 

EDUCATION & CULTURE:

 

 

 • RESPECT FOR LIFE: Promote reverence for life in all its forms and its interconnectedness.

 

 • SECULAR EDUCATION: Ensure that Public schools do not promote any religion or ideology.

 

 • NONVIOLENCE: Advocate personal and political nonviolence, peace and democracy in the classroom, as well as the workplace, and political arena; and recognition of the emotional and spiritual dimensions of life, as well as the intellectual and physical ones.

 

 • PEACE: Oppose any form of tyranny, war, injustice, and aggression; and assist the overcoming of the human unconscious flight or fight programming, as the only guarantee for a lasting peace.

 

 • DIVERSITY: Promote the diversity and contributions of each race, nationality, culture, religion, sex, and sexual orientation; the honoring of individual regardless of age and ability differences.

 

 • STATE POLICY:  Prevent any state interference and censorship of Music, arts, festivities, and other cultural activities.

 

 • ART EDUCATION: Promote close association of educators and artists to decide how to introduce students to various art-forms, free of the interference of any state and religious institution.

 

 • CULTURAL HERITAGE: Promote nongovernmental research, about art and culture, through nonprofit organizations of writers, artists, and musicians to help the youth to come to terms with our roots.

 

 • SPORTS: Promote private sports enterprises and discourage government interference in sports.

 

 • MEDITATION: Although supporting the separation of religious practices from the activities of government and promoting non-compromising full separation of state and religion in a secular Republic of Iran, support practices such as meditation, that enhance the sense of interconnectedness.

 

 • AUTONOMOUS SYNCHRONICITY: Urge the democratization of all human institutions to achieve the pursuit of individual happiness and to outreach for autonomous synchronicity, as the ideal of interpersonal relationships of the individuals, and the institutions.

 

 • RETROGRESSION: Oppose all the so-called "new age" propaganda that promote retrogression to Dark Ages, rather than moving forward to a post-industrial information society, as an alternative to the problems of the industrial society.  Encourage new understanding of the universe and to favor the boldness to challenge popular philosophical and religious beliefs about the origins and the fate of humanity and the universe.

 

 • TECHNOLOGY: Make use of the latest computer and communications technologies to raise the efficiency of schools, while not losing sight of the importance of the human factor and teachers.

 

 • LANGUAGE OF EDUCATION: Fully support bilingual and trilingual education in areas of the federal republic, where various national and ethnic groups speak multiple languages.

 

HEALTH:

 

 • STATE & HEALTH: Promote minimal interference in development of various forms of health institutions, while supporting the welfare programs to guarantee minimal health insurance for all.

 

 • IMPLANTS: Promote development of artificial implants to fundamentally eradicate the savage practices of obtaining human implants from prisoners and needy.

 

 • DRUGS: Join and work together with international associations that are addressing this worldwide problem, rather than trying to solve it in isolation.  Also work together with the educational system to create joint programs at schools, to address the issue rather than trying to solve the problem by force and executions.

 

 • FAMILY PLANNING: Work close with the educational system to address these issues in the schools and universities.

 

 • MEDICAL RESEARCH: Promote active participation in international efforts in research in areas of AIDS, Cancer, Alzheimer, MS, and other deadly diseases.

 

ECONOMICS:

 

 • AGRICULTURE:  Promote applications of biotechnology, genetics and other new technologies to completely modernize the agricultural system of Iran.

 

 • POST-INDUSTRIAL INFRASTRUCTURE: Support development of the post-industrial enterprises and fade away the smoke stack industries of the past.  Promote the technologies of computers, communications, genetics, and satellite communications to make the infrastructure necessary for post-industrial development of Iran.

 

 • NATIONAL VENTURE CAPITAL FUND: A capital fund focused on development of post-industrial infrastructure in Iran.

 

 • COMMUNICATIONS: Support construction of Fiber Optic cables connecting the major metropolitan cities of Iran and connecting the Northern coast of Caspian Sea to the Southern Coast of Persian Gulf.

 

 • TECHNOLOGIES: Focus on computer, networking, and communications technologies, followed by biotech, solar energy, artificial intelligence, and space technologies.

 

 • ENTREPRENEURS: Support growth of entrepreneurs in the areas of new technologies.  The entrepreneurs are the backbone of the growth of new post-industrial economies.

 

 • TRADITIONAL INDUSTRIES: Support advancement of traditional industries such as carpet weaving to the 21st century standards.  These industries need to be modernized, using the latest software for design, and more effective equipment for weaving.  Such industries are being wiped out in global competition because of backward technology and old-fashioned marketing.

 

 • SKILLED WORKFORCE: Promote close cooperation of state, universities, and research centers to develop a highly advanced workforce.  Post-industrial society requires very advanced workforce with high technical expertise. 

 

 • BAZAAR: Oppose favoring Iranian traditional bazaar by government, over other forms of property relations in Iran.

 

 • STOCK MARKET: Promote enhancement of Iranian Bourse to get on par with international stock market exchanges.  At the same time, to form a security and exchange body, to monitor the proper practices of the exchange to prevent fraud.

 

 • PROPERTY RELATIONS: Government not to interfere in supporting one form of property relations over others, and discourage state ownership as much as possible.  Property relations can range from private ownership of a telecommunications equipment-maker business, to employee ownership of an airline, to private or nonprofit ownership of a radio or a TV station, to state and city ownership of a park or a recreation area.

 

 • ANTI-TRUST LAW: To protect consumers and to ensure fair competition of business enterprises.

 

 • ECONOMIC JUSTICE: To nurture social justice in every corner of the world, support a comprehensive welfare sector in the world economy, to encourage the unfolding of the most far-reaching creative activities that are ahead of economic feasibility.

 

 • MINIMUM WAGE FOR ALL: Establish min wage for all and Max wage for state and public officials (exception to be private entities).

 

 • UNEMPLOYEMENT: Promote fundamental training and retraining programs for new economy, rather than frivolous plans of creating not-needed jobs just for the sake of creating pseudo-employment.

 

 • POVERTY: Support plans that create more economic activity for the poor.  Even the charities that promote new job skills, alongside food and shelter, are the ones that better help the poor by enabling the poor to become independent.

 

 • STATE PLANNING: State planning especially in the areas of energy and telecommunications is still very important for any nation state.  The planning body should work closely with the private sector for the goal of providing fundamental research and infrastructure for such mission critical enterprises, rather than making the government the sole owner of such industries.

 

 • MANAGEMENT OF STATE-OWNED ENTERPRISES: State-owned enterprises, such as oil and copper industry, should work towards enabling the private sector to grow in these industries, rather than keeping their monopoly status in these industries forever.

 

 • NON-COMPETING LAW: The state should not be allowed to compete with non-government organizations in any commercial and cultural areas.

 

 • NATIONAL UNIT TRUST: A structure to replace the State Ownership and create opportunity for direct participation of people in social ownership.

 

 • ANTI-PROTECTIONIST POLICIES: Oppose import and export policies that are based on any protection of local industries, rather than protecting the consumers.  If the local industries cannot develop the price, features, and quality that Iranian consumers desire, they should not be helped by import/export policies.  They should be helped by technical and scientific programs to get them become on par with the leading-edge industries worldwide.

 

 • EXPORT PROMOTION FUND: A fund focused on Iranian exports and active participation in global economy.

 

 • INDUSTRY_SPONSORED RESEARCH:  Promote more industry_sponsored research than government_sponsored research.  The former is extremely weak in Iran and most research is in the form of the latter.

 

 • SCIENCE: Promote efforts of close relationship with international scientific activities ,and not in isolation, to ensure staying in the leading-edge of scientific discoveries.  Strength of Iran and Iranians in basic sciences will guarantee the prominent role of Iran and Iranians in the post-industrial society. 

 

 • REGIONAL COOPERATIONS: Support forming co-operations with those states such as Singapore, that can help Iran the quickest way to develop towards the post-industrial information society.  In the global economy, geographic proximity is not the most important factor in forming international cooperation.

 

 • OPEC: Promote an OPEC policy to expedite the post-industrial infrastructure development of Iran and to help Iran develop alternative sources of energy.  Although Iran's OPEC policy is of utmost importance to Iran's current income, and to the oil companies and others that benefit from the oil, we should try to use our OPEC policy to promote cooperation with other countries in the world,

 

 • ENERGY ALTERNATIVES: Support efforts to make Iran the leader in alternative sources of energy of the future, rather than a leader in the old oil industry.  Solar, fusion, and other alternative sources of energy may not be economical today, but a break-thorough in these fields may change the whole balance of power in the field of energy.  Also promote building of power plants in a central remote area in Iran and deliver electricity over a nationwide high-voltage wiring. The new high-voltage wiring has minimal loss over long distances, and thus a centralized energy development area, is a better strategy for many parts of the world today.

 

 • TAXATION: Transition those state-owned industries, such as oil industry, that can become privatized, to private corporations, and create a tax system to charge those corporations, by promoting a progressive tax system, that can support the state in its activities, and make the state less dependent on state-owned industries, and more dependent on the tax-payers.

 

 • LABOR UNIONS: Support independent labor unions and oppose compulsory governmental labor unions.

 

Hoping for a democratic and secular futurist republic in Iran

Sam Ghandchi, Editor/Publisher
IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com
http://www.iranscope.com

Sept 2, 2004

 

RELATED ARTICLES

This article is part of Chapter 15 of the new edition of Futurist Iran book

http://www.ghandchi.com/500-FuturistIranEng.htm

 

ايرانسکوپ

 

 

 

 

 

 

حزب سکولار دموکرات ایرانیان

Comments