Domovská stránka projektu HANDin


 
Samostatný projekt ("bublina") Futrue o.p.s.

osobní vysvětlení smyslu projektu


POPIS PROJEKTU:
Prostřednictvím tohoto projektu máte možnost se přiblížit zkušenosti člověka s postižením (prozatím s postižením končetin anebo zrakovým hendikepem) v jediném dni. Výsledný program je tvořen tak, aby byla tato zkušenost co nejvěrnější reálnému životu lidí, kteří si postižení sami nevybrali.

Účastník je po celou dobu doprovázen školeným asistentem, který nejen pomáhá v nastalých situacích, ale též prohlubuje vhled účastníka do života s hendikepem. Projekt přispívá k rozvoji osobnosti, hledá vlastní hranice a podporuje jejich překonávání.


JAKÝ JE CÍL?
Pomoci sblížit u nás tak nezdravě oddělené světy lidí "zdravých" a lidí s postižením.

NAŠE ZÁSADY:
- Účastník stráví s hendikepem 24 hodin; tedy celý jeden den.
- Účastníkovi je (na část dne) k dispozici odborný asistent.

JAK SE MŮŽETE ZÚČASTNIT?
Vyplňte přihlášku a my Vás budeme kontaktovat.
přihláška

JAK PROBÍHÁ ZKUŠENOST S POSTIŽENÍM?

Dělí se na tři fáze:

1) Úvodní setkání, na němž informujeme účastníka o specifikách hendikepu, který si zvolil. Dále pak společně sestavíme program pro jeho den a srovnáme jeho a naše očekávání.

2) Samotný den s postižením. Chceme aby se tento den pokud možno blížil běžnému dni každého účastníka; tak aby si vyzkoušel dělat věci pro sebe obvyklé.

3) Bezprostřední reflexi (písemná, video) následuje setkání účastníků, na němž je příležitost porovnat své zážitky s druhými.