Furuly barnehage er en privat barnehage med plass for 34 barn pr. dag fra 0 – 6 år. 
Vi holder til i leide lokaler på Furuly menighetssenter i Karlshus. 
Barnehagen vår er den eneste barnehagen i Råde sentrum. 
I tillegg til å være mye ute i naturen bruker vi aktivt nærmiljøet og de tilbud som finnes der.
Vår barnehage var den første barnehagen i Råde kommune.

Hos oss finnes massevis av hjerterom, humor og glede! 
Vi voksne er opptatte av at barna skal trives sammen med oss og med hverandre, 
og ønsker å gi dem gode minner fra tiden i barnehagen. 
Her har vi mulighet til å sette enkeltbarnet i fokus og gi det tid 
til å erfare - og undre seg over - livets små og store mysterier.

I 2017 ble vi en Livsglede barnehage. Dette innebærer at vi samarbeider med Helsehuset Råde for å la de yngste og de eldste i bygda vår få positive opplevelser sammen.

I 2018 ble vi en Mitt Valg barnehage. Mitt Valg er et undervisningsprogram i sosial- og emosjonell kompetanse. Gjennom lekbaserte øvelser og refleksjon bygger barn og unge relasjoner, selvtillit og selvfølelse, som i sin tur gir mot til å ta gode valg. Mitt Valg er grunnlagt av Lions Norge.

Vår visjon:
TRYGGHET OG GLEDE I SENTRUM

Vi jobber spesielt med satsningsområde Livsmestring og helse.