Funktioner og ligningsløsning

Dette site handler om forskellige funktionstyper. Her kan du lære at:
  • kende de forskellige funktionstypers kendetegn og forskrifter
  • tegne en graf ud fra dens funktionsforskrift i GeoGebra
  • forudsige hvordan en funktions graf kommer til at se ud ud fra dens funktionsforskrift
  • bestemme en lineær grafs funktionsforskrift 
  • arbejde med, hvad variabler i funktioner betyder for, hvordan en funktions graf kommer til at se ud
  • arbejde med grafisk ligningsløsning
Ord du skal kende: 
Lineær, funktion, eksponentiel, graf, ligning, forskrift, bedste rette linje, funktionsforskrift, grafisk løsning, ligningssæt, ubekendt, førstegradsligning, begyndelsesværdi, vækstprocent, periode, stige, falde, vokse, aftage, skæring, x-akse, y-akse, omvendt proportional, hyperbel, parabel, grene, toppunkt, nulpunkt, rod og variable.