Losowanie do OFE

Nie daj się wylosować! Wybierz mądrze i dołącz do OFE (Otwartego Funduszu Emerytalnego). 

Podejmij świadomy wybór. Dołącz do najlepszego OFE.

Nie czekaj aż ZUS wylosuje za Ciebie!

Otwarty Fundusz Emerytalny

Losowanie do OFE

Wiecej informacji

Fundusze emerytalne

OFE

Zasady losowania

Wszystkie osoby urodzone po 31 grudnia 1968 r. podlegające ubezpieczeniu społecznemu zobowiązane są do wyboru otwartego funduszu emerytalnego. Osoby podlegające ubezpieczeniu po raz pierwszy, np. w wyniku rozpoczęcia pracy zawodowej, powinny wybrać fundusz w ciągu 7 dni (od daty powstania obowiązku ubezpieczenia). W innym przypadku fundusz zostanie im przydzielony w drodze losowania.


Terminy losowań

Począwszy od 1 kwietnia 2004 r. ZUS przeprowadza losowanie dwa razy w roku - na koniec stycznia oraz lipca. Losowanie poprzedzone jest wysłaniem do osoby ubezpieczonej pisemnego wezwania do zawarcia umowy z OFE w terminie do 10 stycznia lub 10 lipca - osoba wezwana ma zawsze nie mniej niż 30 dni na podpisanie umowy z OFE.


Fundusze biorące udział w losowaniu

W losowaniu biorą udział te fundusze, które uzyskały wyższe stopy zwrotu niż średnia ważona stopa zwrotu wszystkich funduszy w dwóch ostatnich okresach rozliczeniowych, z zastrzeżeniem, że aktywa netto funduszu nie przekraczają 10% aktywów całego rynku OFE. Do każdego z funduszy losowana jest taka sama liczba ubezpieczonych.

Ubezpieczony otrzymuje informację z ZUS o wyniku losowania oraz zawiadomienie z funduszu o warunkach członkostwa wraz z informacją o przysługujących mu prawach.

Nie daj się wylosować! Sam zadecyduj o swojej emeryturze.