Fundacja - cel i zakres działania

 

Celami Fundacji są działania w zakresie edukacji i wychowania realizowane poprzez:

  • Prowadzenie działalności szkoleniowej, wychowawczej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,

  • Prowadzenie zajęć w zakresie kultury fizycznej, organizowanie imprez,

  • Edukację i opiekę nad osobami z grup marginalizowanych społecznie

  • Współpracę z władzami i organizacjami pozarządowymi.
  •  

Andrzej Orłoś na inauguracyjnym wykładzie organizowanym przez FSiO w dniu 6.04.2008 w Sopocie