Strona główna

10.09.2010 została powołana Filia Fundacji FASTRYGA w Poznaniu,

z siedzibą przy ul.Oliwskiej 14.

Osoba odpowiedzialna za działalność Filii:

Iwona Palicka - członek Rady Fundacji

Zadania i uprawnienia Filii:

Reprezentowanie Fundacji w Polsce Północno-Zachodniej.

Inicjowanie i nadzorowanie działań statutowych Fundacji na rzecz dzieci z zaburzeniami rozwojowymi typu FASD.

Działalność szkoleniowe, diagnostyczna, terapeutyczna oraz superwizyjna.

Pozyskiwanie środków na działalność zgodną ze statutem Fundacji.

Filia ma prawo do korzystania z logo Fundacji, nazwy oraz pieczęci.

Działania Filii muszą być konsultowane i zaakceptowane przez Zarząd Fundacji.

email kontaktowy Filii: iwona.palicka@gmail.com

strona główna Fundacji FAStryga http://www.fas.org.pl

Strefa FASD http://www.fas.edu.pl/

stała współpraca w zakresie diagnostyki i terapii: Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka http://www.centrumdziecka.org.pl
diagnoza za pomocą Waszyngtońskiego 4 Cyfrowego Kwestionariusza FASD jest usługą odpłatną, prowadzoną przez specjalistów Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka