Strona główna

10.09.2010 została powołana Filia Fundacji FASTRYGA w Poznaniu,
z siedzibą przy ul.Oliwskiej 14.
Osoba odpowiedzialna za działalność Filii:
Iwona Palicka - członek Rady Fundacji

Zadania i uprawnienia Filii:
  • Reprezentowanie Fundacji w Polsce Północno-Zachodniej.
  • Inicjowanie i nadzorowanie działań statutowych Fundacji na rzecz dzieci z zaburzeniami rozwojowymi typu FASD.
  • Działalność szkoleniowe, diagnostyczna, terapeutyczna oraz superwizyjna.
  • Pozyskiwanie środków na działalność zgodną ze statutem Fundacji.
  • Filia ma prawo do korzystania z logo Fundacji, nazwy oraz pieczęci.
  • Działania Filii muszą być konsultowane i zaakceptowane przez Zarząd Fundacji.

email kontaktowy Filii: iwona.palicka@fas.org.pl

strona główna Fundacji FAStryga http://www.fas.org.pl
Strefa FASD http://www.fas.edu.pl/stała współpraca w zakresie diagnostyki i terapii:
Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka http://www.centrumdziecka.org.pl
diagnoza za pomocą Waszyngtońskiego 4 Cyfrowego Kwestionariusza FASD jest usługą odpłatną, prowadzoną przez specjalistów Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka