FUNDACJA ENSEMBLAGE jest organizacją pozarządową ufundowaną w 2015r. przez trzech muzyków:
Marcina Piotra Łopackiego, Andrzeja Karałowa i Piotra Zawadzkiego. 

Inicjatywa ta wiąże się z zapoczątkowaną w 2012r. działalnością artystyczną zespołu Ensemblage - grupy młodych kompozytorów i wykonawców zorientowanych na muzykę współczesną.

Zespół występował m.in. podczas Koncertów Koła Młodych Związku Kompozytorów Polskich - imprez towarzyszących Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień (2012, 2013);
inauguracji pierwszej edycji festiwalu Scena Młodych Warszawskiej Opery Kameralnej (2013); VI edycji festiwalu Era Schaeffera (2014). Zespół ma w dorobku liczne prawykonania, a także nagrania archiwalne - m.in. na płytach Kroniki Warszawskiej Jesieni.

Do zadań fundacji należy organizowanie wydarzeń kulturalnych, artystycznych i edukacyjnych, jak również fundowanie stypendiów i nagród osobom uzdolnionym i zasłużonym dla kultury i sztuki.

ZARZĄD FUNDACJI

Marcin Piotr Łopacki - Prezes Zarządu

Andrzej Karałow - Członek Zarządu

Piotr Zawadzki - Członek Zarządu