תחומי עלייה וירידה

ע"י התבוננות בגרף של פרבולה אפשר לראות שהנקודה בה הפרבולה עוברת מירידה לעליה או להיפך היא הקודקוד.
נמצא את שיעור ה- X של קודקוד הפרבולה, על מנת לקבוע תחומי עליה וירידה של פונקציה,
תמיד נסתכל משמאל לימין על גרף הפונקציה,
נסמן בצבעים, בצבע כחול את התחום בו הפונקציה עולה (בפרבולה, משמאל או מימין לקודקוד),
בצבע אדום את התחום בו הפונקציה יורדת (בפרבולה, משמאל/מימין לקודקוד).
נרשום בכתיב מתמטי את תחומי העלייה והירידה של הפרבולה.

גרף הפונקציה

 
תחומי עלייה
 
תחומי ירידה
 
 
 משמאל
ל-    1-=x
הפונקציה
עולה
 
בכתיב מתמטי:
 
1->x
 מימין
ל- 1-=x
הפונקציה
יורדת
 
בכתיב
מתמטי:
 
1-<x
 
 מימין
ל- 1-
הפונקציה
עולה
 
בכתיב
מתמטי:
1-<x
 משמאל
ל- 1-
הפונקציה
יורדת
 
בכתיב
מתמטי:
1->x
Comments