חיוביות ושליליות

כדי למצוא תחומי חיוביות ושליליות של פרבולה ניעזר בתיאור הגרפי של הפרבולה:
  1. נמצא את נקודות החיתוך שלה עם ציר ה- X .
  2. הפרבולה חיובית בתחומים שבהם הגרף נמצא מעל ציר ה- X , נסמן תחומים אילו בצבע כחול,
  3. הפרבולה שלילית בתחומים שבהם הגרף נמצא מתחת לציר ה- X , נסמן תחומים אילו בצבע אדום.
  4. נרשום בכתיב מתמטי תחומי חיוביות ותחומי שליליות.
 
 

 

גרף הפונקציה

נקודות חיתוך עם ציר ה-X 

 תחומי

חיוביות

תחומי

שליליות

 

3-=X

1=X

חיובית משמאל ל- 3- =X

או מימין ל- 1=X

בכתיב מתמטי:

3->X  או

1<x

 שלילית בין 3-=x 

ל- 1=X

 

בכתיב מתמטי:

 

 3-=x 

  1=x 

 חיובית בין

3-=x  ל- 1= X

בכתיב מתמטי:

 שלילית  משמאל

ל- 3- =X

או מימין ל- 1=X

בכתיב מתמטי:

3->X  או

1< X

 

 
 0=X

 כל X חוץ  מ- X השווה לאפס

בכתיב מתמטי:

   אין

 
 

 אין

 כל X חוץ    מ- X השווה לאפס

בכתיב מתמטי:

Comments