Pensamento Crítico
http://escolmadasrazons.blogspot.com.es/

Este blogue é unha escolma de críticas políticas, sociais, ou de outra índole. 
Neste Blogue convídase a tódolos socios de Fuco a escribir as súas críticas ou impresións, 
quen queira subir un artigo ao blogue tan so ten que envialo ao correo electrónico escolmaderazons@gmail.com