เครื่องหมายลูกเสือ

เครื่องหมายลูกเสือ

               ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าเครื่องหมายลูกเสือเกิดมาจากที่ใด  แต่สันนิษฐานเป็น 2 ประเด็นว่ามาจากปลายลูกศรของเข็มทิศชาวเรือสมัยก่อน  หรือจากดอกไม้ชนิดหนึ่ง  ชื่อ  เฟลอร์-เดอ-ลีส์ (fleur-de-lis)  มีลักษณะเหมือนดอกลิลลี  หรือดอกไอริช

                ปัจจุบันสัญลักษณ์อันมีลักษณะคล้ายดอกไม้ 3 แฉกนี้  ใช้เป็นเครื่องหมายของลูกเสือทั่วไป  ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงความเป็นพี่น้องร่วมขบวนการลูกเสือที่มีความเป็นมิตรต่อกันและต่างก็มีความเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ

                ส่วนประกอบสำคัญต่างๆ  ของสัญลักษณ์ลูกเสือข้างต้นนี้แสดงความหมายเป็นนัยดังนี้

                1.  เครื่องหมายลูกศรของเข็มทิศ  ที่อยู่ตรงกลาง  หมายความว่า  ลูกเสือสามารถชี้แนวทางที่ถูกต้องของชีวิต  เปรียบได้ดังเข็มทิศที่สามารถชี้บอกทิศทาง

                2.  ปลายยอด 3 แฉก  ส่วนบนของเครื่องหมาย  เปรียบเหมือนรหัสของลูกเสือ  อันหมายถึงคำปฏิญาณ 3 ข้อที่ลูกเสือต้องยึดถือ

                3.  ดวงดาว  เป็นสัญลักษณ์แทนอุดมคติและความรู้ของลูกเสือเปรียบเหมือนเป็นสื่อนำทางลูกเสือมิให้หลงทางและเสนอแนะความรู้ชีวิตกลางแจ้งแก่ลูกเสือ

                4.  แถบคติพจน์  จะเป็นฐานรองอยู่ส่วนล่าง  เปรียบเหมือนเป็นปากของลูกเสือที่ยิ้มได้ตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่

                5.  ปมเชือก  ติดอกตรงส่วนล่างของเครื่องหมายเป็นเครื่องเตือนบำเพ็ญประโยชน์ทุกโอกาสตามที่ได้เคยให้คำปฏิญาณไว้

Comments