การถอดหมวก-สวมหมวก

การถอดหมวก-สวมหมวก

                การถอดหมวก

                1.  แบมือซ้าย  งอศอกให้แขนท่อนล่างได้ฉากกับแขนท่อนบน  นิ้วหัวแม่มือตั้งขึ้นข้างบน  มือขวาจับที่กะบังหน้าหมวก  หรือปีกหมวกด้านข้าง  หรือด้านขวาของหมวก (แล้วแต่ชนิดของหมวก)

                2.  ถอดหมวกจากศีรษะ  วางครอบหัวแม่มือซ้าย  ให้หน้าหมวกหันไปทางขวา

                3.  ลดมือขวาลงมาอยู่ในท่าตรง

                การสวมหมวก

                1.  ใช้มือขวาจับหมวกที่อยู่ในมือซ้าย  เช่นเดียวกับการถอดหมวก

                2.  ยกหมวกขึ้นสวมศีรษะ  โดยใช้มือซ้ายช่วยจัดหมวกให้อยู่ในลักษณะที่ดี

                3.  ลดมือทั้งสองข้างมาอยู่ในท่าตรง
Comments