การถวายราชสดุดี

การถวายราชสดุดี

          เมื่อมีคำบอก  "ถอดหมวก...นั่ง"  ให้ลูกเสือก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าครึ่งก้าว  คุกเข่าขวาลง  ตั้งเข่าซ้ายขึ้นแล้วนั่งบนส้นเท้าขวา  มือขวาแบคว่ำวางลงบนเข่าขวา  มือซ้ายที่ถือหมวกกางพาดบนเข่าซ้าย  ในลักษณะตั้งฉาก  เมื่อร้องเพลงราชสดุดีให้ก้มหน้าเล็กน้อย

        เมื่อมีคำบอก  "ลุก"  ให้ลูกเสือลุกขึ้นพร้อมกับดึงเท้าซ้ายที่ก้าวออกไปกลับมาชิดที่เท้าขวาตามเดิม  เมื่อบอก  "สวมหมวก"  ให้ลูกเสือสวมหมวกทันทีและอยู่ในท่าตรงโดยเร็ว
Comments