Misiunea biroului de Relaţii Internaţionale din cadrul Facultății de Științe Economice este aceea de a susţine politica de internaţionalizare și de a promova imaginea Universităţii Valahia din Târgoviște ca forum de educaţie, ştiinţă şi cultură în România şi în lume.

Această misiune se reflectă în contractele complexe de cooperare cu numeroase centre universitare din 40 de state europene și non-europene precum și în participarea în programe academice: Tempus, Socrate, Copernicus, Peco, Leonardo da Vinci, FP7.

Politica de relații internaționale a Facultății de Științe Economice vizează:

  • acorduri bilaterale cu următoarele universități: Universitatea Castilla la Mancha (Spania), Universitatea Côte d'Opale Dunkerque (Franţa), ICHEC Bruxelles (Belgia), Universitatea de Bretagne Occidentale, Brest (Franţa), Universitatea Komotini (Grecia), Universitatea Rabat-Salle (Maroc), Universitatea de Rouen (Franţa), Universitatea Val de Marne Paris XII (Franţa), Universitatea Macedoine Thesaloniki (Grecia), CNAM Paris, CNAM Nantes (Franţa);progrese înregistrate în programe de cercetare în parteneriat cu instituțiile străine: AFECA, CEDIMES, AIELF, EMA;
  • programul ERASMUS cu numeroase facilități pentru studenți și profesori;
  • organizarea de simpozione, conferințe și mese rotunde cu caracter internațional;
  • derularea de programe de cercetare în parteneriat cu instituții din străinătate
  • participarea cadrelor didactice la diferite seminarii şi colocvii internaţionale
  • primirea de profesori invitaţi din instituţii de învăţământ din străinătate
  • sprijinirea, consilierea studenţilor performanţi pentru obţinerea de burse de studiu în străinătate oferite de instituţii naţionale sau străine.

Persoana responsabilă cu relațiile internaționale din cadrul Facultății de Științe Economice este Lect univ. dr. Loredana Tănase.
Locația Biroului Relații Internaționale: Campusul Universitatii (Al. Sinaia), Corpul B, Etajul 3.