Facultatea de Științe Economice organizează următoarele tipuri de studii:

  • Studii universitare de licență. Prin pregătirea profesională pe care o asigurăm viitorilor absolvenți, ne propunem să anticipăm și să răspundem cerințelor de cadre cu pregătirea superioară de care are nevoie societatea românească. Studii universitare de licență oferă o pregătire fundamentală economică (semestrele 1 - 4) și o pregătire de specialitate (semestrele 5 - 6).
  • Studii universitare de masterat. Au ca obiectiv crearea de competențe generale și abilități cognitive în cercetarea aplicativă prin inserția acesteia în viața economică socială. Studiile universitare de masterat oferă o pregătire de specialitate (semestrele 1 - 3) și o pregătire practică în vederea elaborării lucrării de disertație (semestrul 4).
  • Studii universitare de doctorat. Prin studiile universitare de doctorat se urmărește crearea de competente de specialitate privind cercetarea fundamentală și abilități cognitive specifice: identificarea de probleme noi și abordarea lor prin cercetare; imaginație creativă și combinativă; analiza critică și interpretativă.