Metodologie privind derularea activității de Practică la anul II

Practica se desfășoară o zi pe săptămână (vinerea) pe toată perioada semestrului II din anul universitar 2016-2017, respectiv 20 februarie - 14 aprilie 2017 și 24 aprilie  – 02 iunie 2017.

Metodologia specifica fiecărui program de studiu poate fi vizualizata în continuare:

Responsabili cu practica

Specializarea, anul

Coordonatori

CIG licență

Violeta State, Ciprian Gîju

FB licență

Larisa Preda, Violeta Drăgoi

MFB II master

Mihaela Teodorescu, Ileana Istudor

Contabilitate II master

Luiza Ionescu, Cristina Voinea

Audit II Master

Cristina Voinea, Luiza Ionescu