Informații legate de orarul studenților din semestrul 2, anul universitar 2016-2017

1. Orar pentru studii universitare de licenta - ZI
2. Orar pentru studii universitare de masterat