Misiune

Facultatea de Științe Economice urmărește dezvoltarea pregătirii profesionale şi umane a tinerilor, în scopul adaptării calităților acestora economiei viitorului, care va fi o economie bazată pe logos. Vrem să formăm un parteneriat alcătuit din cadrele noastre, studenții noștri și actorii economici fundamentali, care să ne permită să dezvoltăm o scoală dinamică la Târgoviște. Priviți acest proiect ca un îndemn la reflecție pentru toți cei ce vor să participe la el. 

scoală "vie" care să permită o comunicare bidirecțională profesor-student reprezintă locul geometric al construcției unui nou tip de societate. Dincolo de provocări rămân rezultatele, dincolo de cerințe rămân procedurile, dincolo de oameni rămân practicile. Toate acestea ne reprezintă şi în mod categoric avem obligația să le dezvoltăm.

Scurt istoric

Facultatea de Științe Economice este parte componentă a Universității „Valahia" din Târgoviște de la înființarea acesteia, prin H. G. 288/1992, denumirea inițială fiind: Facultatea de Științe Economice și Umaniste. În anul universitar 1992-1993, facultatea a școlarizat studenți în anul I pentru 3 specializări economice: Management, Finanțe și bănci, Contabilitate și Informatică de Gestiune.

Începând cu anul 1994-1995, în cadrul Facultății de Științe Economice au funcționat patru specializări: Management, Finanțe și bănci, Contabilitate şi Informatică de Gestiune şi Marketing, iar din anul universitar 2004-2005 s-a obținut autorizarea specializării Economia comerțului și turismului şi serviciilor. Toate cele cinci programe de studii au fost acreditate sau reevaluate în vederea acreditării. Din anul universitar 2009-2010 a fost autorizat provizoriu programul de studii Economia comerțului și turismului și serviciilor la Alexandria.

Anul universitar 2005-2006 marchează începutul reformei curriculare, Facultatea de Științe Economice fiind organizată pe cinci domenii de licență:

  • Management, specializarea Management;
  • Finanțe, specializarea Finanțe şi bănci;
  • Contabilitate, specializarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune;
  • Marketing, specializarea Marketing;
  • Administrarea Afacerilor, specializarea Economia Comerțului Turismului şi Serviciilor.

Facultatea de Științe Economice are acreditate programe de studii universitare de master în domeniile: Management, Contabilitate, Finanțe şi Marketing. În domeniile Management şi Contabilitate sunt organizate şi programe de doctorat.Misiunea facultății


Misiunea Facultăţii de Ştiinţe Economice este să ofere educaţie în spiritul exigenţelor europene, în scopul dezvoltării capacităţii intelectuale, a caracterului moral şi asimilării cunoştinţelor de specialitate. Acestea se constituie ca premise fundamentale ale formării profesionale şi ale cercetării ştiinţifice de înalt nivel. Misiunea Facultăţii de Ştiinţe Economice se concretizează în rolul de emiţător, de transmitere şi difuzare a culturii economice, a valorilor libertăţii economice şi politice, a spiritului antreprenorial ca o condiţie a programului economic şi social.Obiectivele facultăţii

  • asimilarea standardelor occidentale de educaţie academică, ca fundament al formării de profesionişti capabili să răspundă „provocărilor" integrării europene şi globalizării economiei mondiale;
  • integrarea educaţiei prin cercetarea ştiinţifică, ca premisă a dezvoltării unui corp profesoral de elită;
  • dezvoltarea parteneriatelor cu lumea afacerilor şi instituţiile publice, în scopul ajustării permanente a ofertei educaţionale la exigenţele pieţei muncii şi ale ameliorării formării profesionale a studenţilor;
  • situarea facultăţii în top-ul „şcolilor" universitare din România şi dobândirea recunoaşterii internaţionale.