Programele de licență gestionate de către Facultatea de Științe Economice au în vedere dezvoltarea şi perfecționarea cunoștințelor, abilitaților şi competențelor studenților, necesare în contextul unui mediu economico-social dinamic. Programele de studiu din cadrul facultății au curricule moderne ce contribuie la crearea deprinderile necesare pentru: identificarea problemelorcunoașterea mecanismelor de funcționare a entităților economice, creșterea capacității de investigare şi analiză a proceselor şi fenomenelor prin utilizarea metodelor de cercetare specifice domeniul economic. 
Asigurarea unei legături permanente cu mediul de afaceri are în vederea îmbunatățirea actului de învățare, astfel încât studenții să fie capabil, să îndeplinească nevoile angajatorilor şi să se implice activ  în rezolvarea problemelor comunităţii.

Ciclul de licență în cadrul Facultății de Științe Economice durează 6 semestre și presupune obținerea a 180 ECTS.