Prin programele de licenţă gestionate de către Facultatea de Științe Economice se are în vedere formarea de specialişti cu pregătire superioară în domeniile: contabilitate şi finanţe - bănci, prin crearea, dezvoltarea şi perfecţionarea cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor studenţilor, necesare în contextul unui mediu economico-social dinamic. În acest sens, programele de studiu au curricule care prin specializare, interdisciplinaritate şi creativitate creează deprinderile analitice necesare identificării problemelor, cunoaşterii mecanismelor de funcţionare a entităţilor economice, capacitatea de investigare şi analiză a proceselor şi fenomenelor economice, financiare şi bancare prin utilizarea metodelor specifice de cercetare. Prin realizarea unei legături permanente cu mediul de afaceri în vederea îmbunătăţirii actului de învăţare şi formării de deprinderi practice pentru studenţi se urmărește crearea abilităţilor personale şi de relaţionare ale acestora, astfel încât să fie capabili să-şi fixeze şi să atingă propriile obiective, să satisfacă nevoile angajatorilor şi clienţilor şi să se implice activ  în rezolvarea problemelor comunităţii.

La nivelul Facultății de Științe Economice sunt organizate următoarele programe de licenţă: