Întâlnire profesională cu reprezentanţi ai conducerii  CECCAR filiala Dâmboviţa


Marţi, 26.01.2016 a avut loc o întâlnire cu reprezentaţi ai profesiei contabile din judeţul nostru,  la care au participat studenţii masteranzi de la programul de studii „Contabilitate”.

Acţiunea s-a desfăşurat în cadrul protocolului încheiat între Facultatea de Ştiinţe Economice şi CECCAR, cu privire la echivalarea studiilor de master specializarea „Contabilitate”cu examenul de admitere la stagiul de expert contabil.

Modul de organizare şi funcţionare al CECCAR, detalii importante cu privire la accesul şi desfăşurarea stagiului pentru dobândirea calităţii de expert contabil, precum şi avantajele şi oportunităţile pe care această profesie liberală le conferă, au fost prezentate de:  d-na Doina Leuştean - Director executiv al CECCAR filiala Dâmboviţa, expert contabil, doctor în economie, d-na Ioana Preda - Preşedintele aflat la finele a două mandate consecutive, expert contabil, administrator al unei societăţi de profil şi d-na Gabriela Anghel - Preşedinte al CECCAR filiala Dâmboviţa, ales pentru mandatul 2016-2020, expert contabil, administrator al unei societăţi de profil (absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice din Târgovişte, specializarea Contabilitate şi Informatică de gestiune).

Efectele pozitive ale acestei întâlniri au fost imediate. Intervenţiile pline de profesionalism, maniera caldă şi prietenoasă în care reprezentanţii profesiei contabile din judeţ  au evidenţiat avantajele şi oportunităţile de dezvoltare profesională şi personală pe care le oferă organismul profesional CECCAR, au suscitat interesul  chiar şi studenţilor care nu aveau ca opţiune înscrierea la stagiul de acces la profesia de expert contabil. De asemenea, studenţii au primit răspunsuri pertinente şi competente la întrebările şi nelămuririle exprimate, informaţiile cu privire la  ce  înseamnă profesia liberală de expert contabil şi cum poate fi aceasta exercitată cu succes, fiindu-le  acum mai clare şi de un real folos. 

Dat fiind interesul manifestat, precum şi feedback-ul pozitiv al acestei acţiuni, ne propunem ca pe viitor să organizăm alte asemenea.

Mulţumim pentru sprijinul acordat conducerii CECCAR, în special conducerii filialei Dâmboviţa.

CECCAR