Secțiune dedicată studenților din cele două cicluri: licență, masterat.


Facilități studenți

Educația modernă se centrează pe nevoile studentului motiv pentru care Facultatea de Științe Economice pune în prim planul activității sale crearea unui mediu social și educațional în care studentul să acumuleze abilități profesionale și științifice care să contribuie la reușita în carieră.

Studenții facultății noastre beneficiază de o serie de facilități, dintre care amintim:
 • Burse de merit, de studiu şi de ajutor ocazional;
 • Burse internaționale
 • Burse private
 • Școli de vară
 • Stagii de practică
 • Stagii Work & Travel
 • Participări la manifestări științifice
 • Clubul Studenților
 • Centru de Reușită Universitară
 • Centru de Consiliere și Orientare în Carieră
 • Accesul liber la bibliotecile universităţii şi la reţeaua Internet
 • Cazare în cele 7 cămine moderne ale universității, nou utilate cu acces permanent la internet;
 • Bilete de odihna în tabere studențești;
 • Decontarea abonamentelor de transport;
 • Accesul în laboratoarele destinate disciplinelor fundamentale de pregătire în domeniul economic (informatică de gestiune, contabilitate, finanţe, marketing, management)
 • Reducere la transport  pe mijloacele auto şi cale ferată