Lista actelor din cadrul dosarului de absolvire
  • certificat de naștere (copie legalizata)
  • certificat de căsătorie și / sau actele de schimbare a numelui de nastere (copie legalizata)
  • diploma de bacalaureat sau echivalenta (original sau copie legalizata)
  • suplimentul la diploma (original sau copie legalizata)
  • diploma de licenta, original sau copie legalizata (pentru absolvenții studiilor de masterat)
  • certificatul de competenta lingvistica
  • fotografii recente (2 buc.), dimensiuni 3 x 4 cm, color
  • chitanta de plata a taxei de examen (după caz)
  • copie BI / CI


Precizările metodologice privind elaborarea lucrării de licență "Metodologia redactării lucrării de absolvire".

Consultați Regulamentul de Finalizare a Studiilor Universitare de Licență