Evaluarea si asigurarea calitatii

La nivelul Facultății de Științe Economice s-a constituit următoarea comisie de evaluare și asigurare a calității:
  • Președinte: Conf. univ. dr. Mircea DUICA
  • Responsabil CEAC: Conf. univ. dr. Valerică TOPLICIANU
  • Responsabil departament Management-Marketing: Conf. univ. dr. Cristina STEFAN
  • Responsabil departament Contabilitate Finanțe-Bănci: Conf. univ. dr. Violeta STATE
Această structură are rolul de a asigura şi evalua intern calitatea educaţiei în conformitate cu cerinţele Metodologiei de evaluare externă a calităţii, standardelor internaţionale şi bunelor practici în domeniu.