La nivelul Facultății de Științe Economice s-a constituit următoarea comisie de evaluare și asigurare a calității:
  • Președinte: Conf. univ. dr. Mircea DUICA
  • Responsabil CEAC: Conf. univ. dr. Valerică TOPLICIANU
  • Responsabil departament Management-Marketing: Conf. univ. dr. Cristina STEFAN
  • Responsabil departament Contabilitate Finanțe-Bănci: Conf. univ. dr. Violeta STATE
Această structură are rolul de a asigura şi evalua intern calitatea educaţiei în conformitate cu cerinţele Metodologiei de evaluare externă a calităţii, standardelor internaţionale şi bunelor practici în domeniu.

Rapoarte de evaluare interna

Raportul de evaluare internă privind calitatea educaţiei în Facultatea de Știinţe Economice din perioada 2015 - 2016 se poate vizualiza la urmatorul link. Vizualizeaza raport.