Misiunea departamentului

Departamentul Contabilitate, Finanțe Bănci are ca misiune principală desfășurarea la un înalt nivel calitativ a activităților didactice și de cercetare circumscrise domeniilor științifice coordonate. Această misiune se concretizează în: formarea de competente profesionale şi de aptitudini practice; educarea studenților prin transmiterea şi dezvoltarea cunoștințelor teoretice, fundamentale şi de specialitate din domeniul financiar-contabil; promovarea unei cercetări științifice de profil, competitivă pe plan național şi internațional.


Obiectivele departamentului

Obiectivele departamentului se subordonează misiunii declarate şi vizează:

  • iniţierea şi desfăşurarea unor activităţi menite să creeze un cadru prielnic de educare şi îndrumare a studenţilor în cariera profesională;
  • asigurarea adecvării cunoştinţelor şi abilităţilor absolvenţilor la cerinţele de încadrare pe piaţa muncii, atât prin forma iniţială, cât şi prin programele de masterat;
  • identificarea şi valorificarea posibilităţilor de angajare ale absolvenţilor şi consultanţă pentru integrarea rapidă şi optimă a acestora;
  • creşterea calităţii profesionale şi pedagogice a cadrelor didactice;
  • susţinerea activităţilor de cercetare ştiinţifică la nivel naţional şi internaţional, pentru studenţi şi cadre didactice.

Membrii departamentului

Director departament: Conf. univ. dr. State Violeta
Membrii consiliului departamentului:
  • Conf. univ. dr. Coman Dan Marius
  • Conf. univ. dr. Ionescu Luiza
  • Lect. univ. dr. Istudor Ileana
  • Lect. univ. dr. Tănase Loredana

Cadre didactice titulare
  1. Prof. univ. dr. Cucui Ion
Personal de cercetare