Misiunea departamentului

  • elaborarea planurilor de invatamant, a fiselor disciplinelor, acoperirea acestora cu cadre didactice care sa asigure dobandirea competentelor profesionale si a aptitudinilor practice in conformitate cu cerintele pietei muncii si exigentele europene in domeniile "Management", "Marketing", "Economia Comertului, Turismului si Serviciilor";
  • formarea viitorilor specialisti in spiritul autoperfectionarii continue, a lucrului in echipa si al conexiunii intre cunostintele teoretice de specialitate si abilitatile dobandite prin stagiile de practica.


Obiectivele departamentului

  • desfasurarea procesului educational astfel incat studentii sa dobandeasca abilitatile minime necesare la terminarea studiilor pentru a putea raspunde corespunzator exigentelor mediului de afaceri in viitoarea cariera profesionala;
  • crearea motivatiei in randul studentilor pentru activitati de cercetare fundamentala si aplicativa atat in cadrul cercurilor stiintifice studentesti cat si in stagiile efectuate in strainatate si, in cadrul centrelor de cercetare, impreuna cu cadrele didactice, cercetatori si doctoranzi in domeniile "Management", "Marketing", "Economia Comertului, Turismului si Serviciilor";
  • mentinerea unor standarde ridicate in ceea e priveste calitatea profesionala, umana si comportamentul cadrelor didactice fata de studentii facultatii, personalul auxiliar didactic si nedidactic, mediul de afaceri, comunitatea locala si alte segmente institutionale sau socio-politice care interfereaza cu activitatea facultatii noastre.


Membrii departamentului


Director departament: Conf. univ. dr. Cristina Maria ȘTEFAN

Consiliul departamentului:
  • Conf. univ. dr. Cristina Maria ȘTEFAN
  • Conf. univ. dr. Ofelia Valentina ROBESCU
  • Conf. univ. dr. Andrei TOMA
  • Lect. univ. dr. Nicoleta FLOREA
  • Asist univ. dr. Andreiana Andreia
Cadre didactice titulare