Criterii de admitere

Studii Universitare de Licenţă

Admiterea la studii universitare de licenţă face pe baza de CONCURS.

Media de admitere a candidatilor inscrisi este constituita din: Media examenului de bacalaureat - pondere 100%

Criterii de departajare în caz de egalitate:
  1. Nota la proba scrisa, Limba si literatura Romana, din cadrul examenului de bacalaureat
  2. Nota la disciplina specifica profilului (proba a 2-a) din cadrul examenului de bacalaureat

Studii Universitare de Masterat

Admiterea la studii universitare de masterat se face pe baza de INTERVIU

Media de admitere a candidatilor inscrisi este constituita din:
  1. Media examenului de licenta / diploma sau echivalenta - pondere 80%
  2. Nota obtinuta la interviul profesional - pondere 20%
  3. Proba de competenţă lingvistică, eliminatorie, notată cu admis /respins (pentru programul de studiu: Gestiunea întreprinderii – în limba franceză)
Criterii de departajare în caz de egalitate:
  1. Nota obţinută la interviul profesional
  2. Media generală a anilor de studiu
Tematicile si Bibliografia pentru admiterea la studii universitare de master (domeniile: management, marketing, contabilitate, finante) pot fi consultate in documentul atasat. Vizualizeaza documentul

Program interviu

Marketing - 22 septembrie - ora 9.00
Contabilitate - Comisia 1 - 22 septembrie - ora 10.00
Finante - 22 septembrie - ora 10.00

Continuare de Studii

Media de admitere a candidaţilor înscrişi este constituită din:
 • Media examenului de absolvire (forma scurtă de învățământ) - pondere 100%

Criterii de departajare în caz de egalitate:
 • Media generală a anilor de studiu la specializarea de scurtă durată

Regulament desfășurare concurs de admitere

Informații suplimentare privind regulamentul privind desfasurarea concursului de admitere se pot consulta in urmatoarele documente;