Conducerea executivă a Facultății de Științe Economice

DECAN: Conf. univ. dr. Mircea DUICA

PRODECAN: Conf. univ. dr. Valerica TOPLICIANU


Consiliul Facultății de Științe Economice

Cadre didactice:
 1. Prof. univ. dr. Ion STEGAROIU
 2. Conf.univ.dr. Luiza IONESCU
 3. Conf. univ. dr. Valerică TOPLICIANU
 4. Prof. univ. dr. Veronica ȘTEFAN
 5. Conf.univ. dr. Gabriel CROITORU
 6. Conf. univ. dr. Anisoara DUICA
 7. Conf.univ. dr. Cristina Maria ȘTEFAN
 8. Conf. univ. dr. Valentin RADU
 9. Conf. univ. dr. Violeta STATE
 10. Conf. univ. dr. Florin RADU
 11. Asist. univ. dr. Andreea Violeta ANDREIANA
 Studenţi:
 1. Student Dobrin Cosmina Sorina
 2. Student Telegescu Andreea
 3. Student Tirliciu Larisa Stefania


Directori Departamente

 • Conf. univ. dr. Violeta STATE - Departamentul Contabilitate-Finanțe-Bănci
 • Conf. univ. dr. Cristina Maria ȘTEFAN - Departamentul Management-Marketing

Reprezentanți facultății în senatul Universității Valahia
 • Prof. univ. dr. Ion STEGAROIU
 • Conf. univ. dr. Valentin RADU
 • Conf. univ. dr. Mircea DUICĂ
 • Conf. univ. dr. Gabriel CROITORU
 • Conf. univ. dr. Cristina Maria STEFAN