În cadrul facultăţii funcţionează următoarele cercuri ştiinţifice studenţeşti

 • Cercul Ştiinţific de Management
 • Cercul Ştiinţific de Marketing
 • Cercul Ştiinţific de Administrarea Afacerilor
 • Cercul Ştiinţific de Economie Politică şi Economia Întreprinderii
 • Cercul Ştiinţific de Contabilitate
 • Cercul Ştiinţific de Informatică de Gestiune
 • Cercul Ştiinţific de Finanţe
 • Cercul pentru studiul teoriilor financiare şi monetare

Şedinţele de cerc ştiinţific studenţesc au loc periodic şi se dezbat pe bază de referate, cel puţin două teme din programul de cercetare ştiinţifică studenţească.

Realizarea unui referat de calitate reprezintă un pas decisiv spre însuşirea corectă a deprinderilor necesare pentru:

 • conceperea şi redactarea lucrării de licenţă (pentru studenţii din anul III de Studii universitare de licenţă)
 • conceperea şi redactarea lucrării de disertaţie (pentru studenţii din anul II de Studii universitare de masterat)
 • conceperea şi realizarea de lucrări ştiinţifice pentru participarea la conferinţe, simpozioane şi sesiuni ştiinţifice studenţeşti
 • conceperea şi redactarea de articole pentru ziare şi reviste studenţeşti

În cadrul acestor cercuri se urmăreşte crearea unor conexiuni între aspectele teoretice şi cele aplicative, dezvoltarea lucrului în echipă, încurajarea studenţilor să-şi publice lucrările în reviste. De asemenea, se urmăreşte ca temele abordate în cadrul cercurilor să fie adaptate temelor alese pentru lucrările de licenţă, studenţii având astfel ocazia să prezinte în şedinţele cercurilor capitole din lucrările de licenţă.

Activitatea cercurilor ştiinţifice studenţeşti este valorificată şi prin participarea la conferinţe, simpozioane şi sesiuni de comunicări ştiinţifice studenţeşti.


Sesiunea internațională de comunicări științifice a cercurilor studențesti 2014

Rezultatele la sesiunea internationala de comunicari stiintifice a cercurilor studentesti "Performanta si competivitate in societatea cunoasterii" din data de 6 mai 2014 se regasesc in documentul atasat.

Vizualizeaza studentii premiati pe sectiuni 


Rezultate obținute de studenţii Facultăţii de Ştiinţe Economice prin participarea la sesiunile de comunicări științifice

2016
2015

2012