Cercetarea științifică este o componentă esențială a activității cadrelor didactice din cadrul Facultății de Științe Economice. Strategia privind cercetarea este ghidată de forurile de conducere din cadrul universităţii şi facultăţii odată cu specificarea practicilor de obținere, alocare a resurselor de realizare şi a modalităţilor de valorificare a producţiei ştinţifice.

În planul cercetării, Facultatea de Științe Economice promovează cercetarea ştiinţifică de profil pentru studenţi şi cadre didactice, urmărind realizarea de publicaţii recunoscute pe plan naţional şi internaţional, creşterea vizibilităţii cercetătorilor pe plan naţional şi internaţional prin diseminarea rezultatelor cercetării şi sprijinirea mediului de afaceri în găsirea celor mai bune soluții la problemele cu care se confruntă în realizarea obiectivului de creare de valoare.

Cercetarea științifică desfășurată în cadrul Facultății de Științe Economice vizează următoarele aspecte:
  • publicarea de articole științifice în reviste recunoscute în mediul academic
  • participarea cadrelor didactice la conferințe organizate de universități din țară și străinătate
  • elaborarea de proiecte științifice în baza call-urilor făcute de organismele de finanțare.
La nivelul Facultății de Științe Economice cadrele didactice sunt angrenate în activitatea de cercetare academica prin intermediul următoarelor centre de cercetare recunoscute instituțional prin Hotărârea Senatului Universității Valahia din Târgoviște:
  1. Centrul de Cercetări și Studii în Contabilitate și Finanțe
  2. Centrul de Cercetări Economice în Management și Marketing


REZULTATELE activității de cercetare din perioada 2010 - 2016 pot fi vizualizate în documentul centralizator atașat.


Publicarea de articole
O altă componentă a cercetării științifice se realizează prin publicarea de articole. În acest sens revista Analele Universității Valahia din Târgoviște, Secțiunea Științe Economice, are ca dată de debut anul 2000. De la început și până în prezent, în revistă au fost publicate articole care se încadrează în următoarele domenii: Micro și Macroeconomie; Contabilitate și Analiză Economică; Informatică Economică; Finanțe și Monedă; Management și Marketing; Statistică, Econometrie; Comunicare și Afaceri.
Prin calitatea materialelor publicate, revista are un deosebit rol informativ. Se asigură editarea unor articole cu mare impact atât pentru mediul academic cât și pentru specialiștii practicieni în economie. În prezent, revista Analele Universității Valahia din Târgoviște, Secțiunea Științe Economice este acreditată BDI.Echipe de cercetare
În privința accesării fondurilor puse la dispoziție pentru cercetare, cadrele didactice din Facultatea de Științe Economice au depus în anul 2014 un număr de 5 cereri de finanțare pe programul Tinere Echipe de Cercetare la care procesul de evaluare este în desfășurare.

Conferințe Științifice
Periodic Facultatea de Științe Economice organizează conferințe științifice la care participă cadre didactice din țară și străinătate.
Un astfel de eveniment este conferința Spații Europene care s-a aflat la a patra ediție și s-a intitulat în 2014 „Convergență și diversitate într-o lume globalizată”. Prin tematica propusă, manifestarea abordează cele mai acute probleme economice actuale, precum relațiile economice internaționale, dezvoltare durabilă, guvernarea corporativă, normalizare internațională.
În cadrul manifestării au fost prevăzute mai multe evenimente deosebite pentru cei peste 80 de participanți provenind din șase ţări (Algeria, Franţa, Grecia, Bulgaria, Albania, România, Croația: reuniuni plenare, mese rotunde, lansare de carte, secțiuni de prezentare a lucrărilor științifice.