Home

ČESKY
Úvod                    Kapitoly

ENGLISH
Introduction          Chapters

News

19/08/09 All content from the blog transmitted, the article on "linking" added.
08/08/09 Web created. Much more material to come.

Novinky

4.9.09 Přidány články v češtině o českém a anglickém vokalickém systému.
19.8.09 Veškerý materiál z blogu přesunut, přidán článek o "vázání slov (linking)".
8.8.09 Web založen. Mnoho materiálu se tu brzy objeví.