Treningstider

Treningstider opdatert 26 April 2018


Husk:
- Laget må ta ansvar for opprydding, herunder flasker, glemt tøy, søppel og skruballutstyr.
- Har laget disponert garderobene, må den/de feies og søppel tømmes.

Ĉ
Fotball FrolandIL,
27. apr. 2018, 13:35